Medehuurderschap aanvragen

Wilt u een ander persoon medehuurder laten worden?

Voor het aanvragen van medehuurderschap gelden de volgende voorwaarden:

  • De inwonende partner staat minimaal twee jaar aaneengesloten ingeschreven op uw adres. (Een uitgebreid uittreksel van het bevolkingsregister van de gemeente moet u toevoegen bij de aanvraag.)
  • De hoofdbewoner en inwonende partner hebben een gezamenlijke huishouding.
  • Een ouder-kind relatie waarbij sprake is van mantelzorg. Het kind is ouder dan 35 jaar waarbij het meer dan twee jaar, dan wel zijn hele leven bij zijn ouders woonachtig is.
  • De aanvraag voor medehuurderschap staat op naam van beide aanvragers. Let op, de aanvraag is pas geldig indien deze is ondertekend door beide aanvragers.
  • Een kopie van een legitimatiebewijs van beide aanvragers is toegevoegd. 

Digitaal regelen

Log in op het klantportaal om dit te regelen.

We kunnen deze aanvraag vlot voor u regelen als u het formulier volledig invult en door beiden ondertekend is. Zodra de aanvraag bij ons is, krijgt u van ons bericht of u in aanmerking komt voor medehuurderschap.