Innovatie

Nut van innovatie

De corporatiesector bevindt zich in een sterk veranderende omgeving. De woningmarkt is dynamischer dan ooit. Dit vraagt om een organisatie die vlot beweegt. Innovatie omarmen wij als een van onze kernwaarden. We hebben een duurzame aansluiting met de snel veranderende wereld om ons heen nodig. Met behulp van pilots werken we aan het vernieuwen van onze producten, diensten, processen en werkwijzen. Zo kunnen we onze klanten goed blijven helpen en onze organisatie kostenefficiënt houden.

Samenwerking

Innoveren doe je het beste samen. We delen graag kennis, kunde en ervaringen met collega-corporaties en andere maatschappelijke organisaties. En doen graag nieuwe kennis en kunde op, door bijvoorbeeld bij elkaar in de keuken te kijken, samen op te trekken in vernieuwingsprojecten en elkaar te motiveren en te inspireren.  

 

Er is niet één universele innovatieaanpak. Vernieuwen kan op veel manieren! Het gaat echter niet vanzelf. De kracht van het bekende is vaak groot. Het helpt ons te werken met een format voor innovatie, die als houvast dient. Dit format stimuleert per stap om uit het bekende te stappen en na te denken over nieuwe ideeën, oplossingen en mogelijkheden.

Iedereen!

Alle medewerkers van De Kernen zijn betrokken. Vernieuwing werkt het beste wanneer iedereen meedoet, op alle niveaus.