Verantwoording vanuit Governance code

Integriteit begint bij jezelf

De Kernen is een maatschappelijke onderneming, het is daarom belangrijk dat we goed, efficiënt en verwantwoord handelen. Zeggen wat we doen en doen wat we zeggen. We willen een betrouwbare en integere partner zijn, open en transparant. Want alleen dan kunnen we onze maatschappelijke taak goed vervullen.

Verantwoording vanuit Governance code

Een goede governance is van groot belang, daarom volgt De Kernen de Governance Code. Deze code bevat regels en afspraken voor goed bestuur en toezicht, externe verantwoording en financiële beheersing. De Governance code gaat uit van het principe ‘pas toe of leg uit’. 

Raad van Commissarissen

De Kernen heeft vijf RvC-leden met uiteenlopende achtergronden en hebben bewust gekozen voor De Kernen. Hun kennis en ervaring zetten ze graag in om ons te ondersteunen in en toezicht te houden op ons beleid. Het zijn maatschappelijk betrokken leden, te weten:     

John van den Dungen - voorzitter        
Mogelijke datum herbenoeming: 17 december 2016 (herbenoemd per 1 december 2016)

Ivone Bergsma - vice-voorzitter
Mogelijke datum herbenoeming: 30 juni 2019 (herbenoembaar)

Jos Wielders - lid
Mogelijke datum herbenoeming: 9 oktober 2017 (herbenoembaar)

Patrick Esveld - lid
Mogelijke datum herbenoeming: 10 december 2017 (herbenoembaar)

Noël Kees - lid
Mogelijke datum herbenoeming: 1 september 2020 (herbenoembaar)