WOZ-waarde van de huurwoning

Heeft de WOZ-waarde invloed op mijn huurprijs?

Vanaf 1 oktober 2015 bepaalt de WOZ-waarde voor een deel de huurprijs. Wij bepalen de huurprijs van een woning op het moment dat wij deze opnieuw verhuren. Huurt u na 1 oktober 2015 een woning van ons, dan is de huurprijs mede op basis van de dan geldende WOZ-waarde tot stand gekomen. Als de WOZ-waarde van de woning stijgt of daalt gedurende de tijd dat u de woning van ons huurt, dan passen wij de huur niet aan. Veranderingen in de WOZ-waarde hebben geen invloed op de huurprijs van zittende huurders.

Heeft het zin om bezwaar aan te tekenen tegen de WOZ-waarde?

Nee. Wij baseren de huurprijs bij de start van de huurovereenkomst op een percentage van de maximaal redelijke huur. De WOZ-waarde telt voor 25% mee bij een huur van 100% maximaal redelijk. De kans dat de huur naar beneden wordt bijgesteld als de WOZ-waarde te hoog zou zijn, is zeer klein.
In een enkel geval kan het voorkomen dat door een wijziging van de WOZ-waarde de huurprijs van een woning boven de maximaal toegestane huurprijs stijgt (de maximaal toegestane huurprijs van een sociale huurwoning is 100% van de maximaal redelijke huur. Als dit het geval is, maken wij bezwaar tegen de WOZ-waarde en/of uw verlagen wij uw huur. 

Waar kan ik de WOZ-waarde zien van mijn huurwoning?

Log in op het klantenportaal Mijn De Kernen.

Klopt de WOZ-waarde van mijn huurwoning?

Of de WOZ waarde klopt kunt u controleren aan de hand van een aantal zaken. Lees hier verder

Als u twijfelt?

De Kernen schat in dat voor het merendeel niet zinvol is om bezwaar te maken tegen de WOZ-waarde, omdat het voor u niet zal leiden tot een bijstelling van de huurprijs. Twijfelt u? Bel of mail ons gerust. (infodekernennl), onze medewerkers geven u graag een advies.

Ik wil bezwaar maken, hoe doe ik dat?

Zie www.woonbond.nl. U kunt hier een voorbeeldbrief downloaden.