Werken bij De Kernen

Waarom zijn de zonnepanelen gratis?

Door de extra huurverhoging van 1% in 2014 en de lage rentestand, kan De Kernen deze grootschalige energiebesparingsactie uitvoeren voor driekwart van onze huurders. Het besluit voor deze extra huurverhoging van 1% is in nauw overleg met de bewonersraad genomen met als basis het collectiviteitsbeginsel. Via de extra huurverhoging betalen huurders dus collectief mee aan de energiebesparende maatregelen.