Werken bij De Kernen

Heeft het zin om bezwaar aan te tekenen tegen de WOZ-waarde?

Nee. Wij baseren de huurprijs bij de start van de huurovereenkomst op een percentage van de maximaal redelijke huur.
De WOZ-waarde telt voor 25% mee bij een huur van 100% maximaal redelijk. De kans dat de huur naar beneden wordt bijgesteld als de WOZ-waarde te hoog zou zijn, is zeer klein. In een enkel geval kan het voorkomen dat door een wijziging van de WOZ-waarde de huurprijs van een woning boven de maximaal toegestane huurprijs stijgt (de maximaal toegestane huurprijs van een sociale huurwoning is 100% van de maximaal redelijke huur.
Als dit het geval is, maken wij bezwaar tegen de WOZ-waarde en/of uw verlagen wij uw huur.