Werken bij De Kernen

Disclaimer

Wij hebben ons uiterste best gedaan om deze website en de informatie daarop samen te stellen. Toch is het mogelijk dat bepaalde informatie onvolledig, onjuist of verouderd is. Wij zijn niet aansprakelijk voor gevolgen van activiteiten die u onderneemt op basis van de informatie op deze website. U kunt aan de informatie en beelden op deze website geen rechten ontlenen.

Persoonsgegevens

Als u ons via deze website persoonsgegevens verstrekt, behandelen wij die volgens de wettelijke regels en voorschriften voor het gebruik van persoonsgegevens. Wij stellen persoonsgegevens nooit ter beschikking aan derden. Persoonsgegevens die u ons verstrekt, nemen wij voor waar aan. Als persoonsgegevens niet juist blijken te zijn, kunnen alle verplichtingen die wij met u zijn aangegaan, vervallen.

Andere websites 

Voor uw gemak verwijzen wij op deze website naar informatie die door derden wordt verstrekt en waarover wij geen controle hebben. Wij zijn dan ook niet verantwoordelijk voor de volledigheid, juistheid of andere aspecten van die informatie.

Copyright 

Alle intellectueel-eigendomsrechten op deze website komen uitsluitend toe aan De Kernen. Behoudens de in of krachtens de Auteurswet 1912 gestelde uitzonderingen mag niets van deze website worden verveelvoudigd of openbaar gemaakt zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van De Kernen. Copyright © 2022, De Kernen.