Werken bij De Kernen

Huuraanpassing

Jaarlijkse huuraanpassing

Per 1 juli van ieder jaar kan de huurprijs van uw huis aangepast worden. Als de huurprijs wijzigt, geven wij dit voor 1 mei aan u door.

Huurverhoging per 1 juli 2023
De huurverhoging is mede afhankelijk van de kwaliteit van de woning. Dit beleid is in 2022 ook al ingezet. 
-Werkelijke huur is lager dan 67,5% van de maximale huur: 2,0% huurverhoging. 
-Werkelijke huur is hoger dan 67,5% en lager dan 80% van de maximale huur: 1,0% huurverhoging
-Werkelijke huur is hoger dan 80% van de maximale huur: geen huurverhoging
-Vrije sector, garages, standplaatsen en parkeerplaatsen: 2,6% inflatievolgende huurverhoging

Gemiddelde huursomstijging in 2023 bij De Kernen: 1,74%

Voorgaande jaren:
In 2017 is de huurprijs niet aangepast.
In 2018 is deze verhoogd met 1,4%
In 2019 is deze verhoogd met 1,6%
In 2020 is deze verhoogd met 2,6%
In 2021 is de huurprijs niet aangepast. 
In 2022 is de huurprijs gelijkgebleven of verhoogd op basis van de kwaliteit van de woning: 0%, 1% of maximaal 2,0% per huishouden en voor vrije sector huur 2,3%. Hiermee blijven we ruim onder de wettelijk vastgestelde grenzen (inflatievolgend) voor de huursomstijging. We stellen het reparatiefonds en onze glasservice voor de duur van drie jaar, met ingang vanaf 1 juli 2022, kosteloos beschikbaar voor al onze huurders.

Digitaal bekijken

U kunt inloggen op het klantenportaal van De Kernen om te zien hoe uw huur is opgebouwd.

Kan ik bezwaar maken tegen de huuraanpassing?

Dat kan alleen als het percentage huurverhoging hoger is dan wettelijk mag. Bezwaar maken kan ook als uw huur door de huurverhoging boven de maximale huurprijs uitkomt. Onderhoudsgebreken zijn geen geldige reden om bezwaar te maken tegen de huurverhoging. Bij ernstige onderhoudsgebreken kunt u de Huurcommissie vragen de huurprijs tijdelijk te verlagen. Dit kunt u het hele jaar doen. Kijk ook op de website van de rijksoverheid. 
Wilt u bezwaar maken? Neem dan contact op met De Kernen en vraag naar een woonconsulent. We proberen een bezwaar eerst samen met u op te lossen.

Komt u er met ons niet uit?

Stuur uw bezwaar op papier naar de Huurcommissie. Een formulier hiervoor downloadt u via www.huurcommissie.nl. Of vraagt u aan bij: Huurcommissie, postbus 16495, 2500 BL Den Haag, tel. 0800 – 48 87 243. Dit formulier levert u bij ons in. Wij vragen daarna de Huurcommissie een uitspraak te doen over de huurverhoging. Om uw bezwaar in behandeling te kunnen nemen betaalt u € 25 en wij € 450 als vergoeding (voorschot op de leges). U kunt tot 30 juni van het lopende jaar bezwaar maken. 

Lees meer
Huurtoeslag