Werken bij De Kernen

Urgentie

Wanneer krijg je urgentie?

Urgentie op ons advies aanvragen

Urgentie vraagt u altijd eerst bij ons aan. We willen eerst de reden van uw aanvraag bespreken. Vervolgens adviseren wij u of een urgentieaanvraag haalbaar is. Uiteindelijk beoordeelt Enserve, een onafhankelijke urgentiecommissie, uw aanvraag en zij geven een bindend advies. 

Meer weten?

Een urgentie is bedoeld om de urgent woningzoekende zo snel mogelijk aan een (andere) passende woning te helpen. Daarom krijgt deze gedurende zes maanden een (tijdelijke) voorrangspositie bij het vinden van woonruimte. Wij bieden binnen die zes maanden een keer een passende woning aan. Urgentie geldt alleen voor geselecteerde woningen, waarmee het urgentieprobleem wordt opgelost. Weigert u de woning om welke reden dan ook, dan vervalt uw urgentie. Meer weten over de procedure en het aanvragen van urgentie, kijk op www.woongaard.com >>