Werken bij De Kernen

Gelders Impulsplan

Wat betekent het Gelders Impulsplan voor de werkgelegeneid?

Youtube thumbnail

Provincie Gelderland, Josan Meijers over het Gelders Impulsplan

Youtube thumbnail

Leerling-werkplaatsen door Gelders Impulsplan

Youtube thumbnail

Werkgelegenheid door Gelders Impulsplan

Youtube thumbnail

Woningbezit De Kernen wordt extra energiezuinig 

We besteden blijvend aandacht aan het energiezuiniger maken onze woningen. In 2013 zijn bij 300 woningen energiemaatregelen getroffen. Door extra geld vanuit de huurverhoging én vanuit de Provincie Gelderland, kunnen we nu nog meer doen om ons woningbezit te verduurzamen. 

385 woningen in twee jaar

We maken in 2014 210 woningen extra energiezuinig en in 2015 175 woningen. Daarbij investeren we zelf ruim 3,9 miljoen euro en ontvangen we 2,1 miljoen euro subsidie vanuit het Gelders Impulslan van de provincie Gelderland. We verduurzamen op die manier continu ons woningbezit. De klant merkt dit aan meer comfort en een lagere energierekening bij hetzelfde gedrag aan energieverbruik.