Werken bij De Kernen

Huiselijk geweld

Veilig thuis Gelderland-Zuid

...is sinds 1 januari 2015 hét advies- en meldpunt voor huiselijk geweld en kindermishandeling (AMHK) in de regio. Het voormalig Advies- en Meldpunt Kindermishandeling (AMK) en het Steunpunt Huiselijk Geweld (SHG)/Meldpunt Bijzondere Zorg (MBZ) zijn samen Veilig Thuis geworden. 

Hoe bereik ik Veilig Thuis Gelderland-Zuid?

U kunt dag en nacht bellen met telefoonnummer 0800-2000