Werken bij De Kernen

Klachten/geschillen

U heeft een klacht? Welke stappen kunt u nemen?

Voordat u verder leest: heeft u een klacht of wilt u een reparatie melden? Voor het melden van een reparatie klik hier.

Stap

1

Eerst praten

Bent u ergens ontevreden over? Heeft u een klacht? Over het handelen van medewerkers van De Kernen, over uw woning of over hoe het contact tussen u en ons of een van onze leveranciers? U kunt elke klacht die betrekking heeft op De Kernen en/of haar medewerkers bij ons indienen.

Wij adviseren u om eerst met ons te praten. Bespreek uw klacht met de betrokken medewerker(s) en/of zijn leidinggevende. Dit kan bij ons op kantoor, bij u thuis, telefonisch of schriftelijk. Vaak kan de klacht dan met hen naar tevredenheid opgelost worden. Toch kan het ook gebeuren dat u er samen niet uitkomt. Wat dan?

Stap

2

Dien uw klacht in bij de directie van De Kernen

Krijgt u geen gehoor voor u klacht bij een van de medewerkers, dan vragen wij u de klacht schriftelijk in te dienen. U krijgt dan een officiƫle reactie van de directie van De Kernen. Het kan zijn dat wij u vragen uw klacht toe te lichten bij de directie. De directie informeert u vervolgens schriftelijk over haar standpunt. Vindt u het antwoord onvoldoende of onjuist, dan kunt u uiteraard uw klacht bij de Regionale Klachtencommissie indienen.

Stap

3

Is uw klacht niet opgelost door De Kernen? Dan kunt u uw klacht indienen bij de Regionale Klachtencommissie woningcorporaties Rivierenland

De Regionale Klachtencommissie behandelt eventuele klachten over het handelen of nalaten van medewerkers van De Kernen. Als u een klacht heeft over uw woning of de manier waarop het contact tussen u en ons is verlopen en wij hebben u niet naar tevredenheid kunnen helpen, dan kunt u terecht bij de Regionale Klachtencommissie. Deze commissie is een gezamenlijk initiatief van een aantal woningcorporaties in de regio. Zij zijn onafhankelijk. Er zitten tenminste drie leden in, die geen werkrelatie met De Kernen hebben.

Hoe dient u uw klacht in?

U kunt uw klacht schriftelijk of mondeling via een ingesproken bericht indienen bij het secretariaat van de Regionale Klachtencommissie Woningcorporaties Rivierenland. 
Lees hieronder meer over het indienen van een klacht. Ook kunt u hieronder het reglement lezen van de Regionale Klachtencommissie woningcorporaties Rivierenland. 

Downloads
Klacht indienen bij de Regionale Klachtencommissie Reglement Regionale Klachtencommissie Woningcorporaties Rivierenland