Stap 3

Stap 3: is uw klacht niet opgelost door De Kernen? Dan kunt u uw klacht indienen bij de Regionale Klachtencommissie woningcorporaties Rivierenland

Deze Regionale Klachtencommissie behandelt eventuele klachten over het handelen of nalaten van medewerkers van De Kernen. Als u een klacht heeft over uw woning of de manier waarop het contact tussen u en ons is verlopen en wij hebben u niet naar tevredenheid kunnen helpen, dan kunt u terecht bij de Regionale Klachtencommissie. Deze commissie is een gezamenlijk initiatief van een aantal woningcorporaties in de regio. Zij opereren onafhankelijk en er zitten tenminste drie leden in, die geen werkrelatie met De Kernen heeft.
Hoe dient u uw klacht in? U kunt uw klacht schriftelijk indienen bij het secretariaat van de Regionale Klachtencommissie Woningcorporaties Rivierenland. Lees hier meer over het indienen van een klacht. 

Wilt u het complete reglement lezen van de Regionale Klachtencommissie woningcorporaties Rivierenland, dan kunt u het reglement downloaden.

Deel deze pagina