Werken bij De Kernen

Wie betaalt welk onderhoud?

Eenvoudige, kleine reparaties voert u zelf uit.

Overige reparaties voert De Kernen uit, omdat u bent aangesloten bij ons reparatiefonds. Dit is gratis.  

Normale slijtage en veroudering betalen wij

Is er geen sprake van normale slijtage of veroudering, dan betaalt u de kosten van onderhoud of reparatie.

Onderhoud van zelf aangebrachte voorziening

Wanneer u zelf een extra voorziening in uw huis heeft aangebracht, dan is het onderhoud altijd voor u. Denk aan een dakkapel bijvoorbeeld. 

Schade door houtkachels, open haarden en allesbranders

Houtkachels, open haarden en allesbranders zijn een geval apart. Schade die hierdoor ontstaat is altijd voor uw rekening. Wij zorgen als verhuurder voor de hoofd-verwarming in uw huis.

Wat doet u nog meer zelf? 

- binnenschilderwerk of behangen
- schoorsteen vegen
- maatregelen treffen bij weersomstandigheden als vorst, storm, hevige regenval ed.   

Gaat er iets kapot?

En komt dat door opzet of nalatigheid van u, uw medebewoners of bezoek? Dan betaalt u de reparatiekosten. 

Sleutels kwijt?

Zijn uw sleutels zoek? Dan laat u deze op uw kosten zelf bijmaken. Wilt u de sloten vervangen? Dan zijn de kosten voor het vervangen voor u. Ook het openen van de deur bij verlies of diefstal van sleutels (buitensluiting) is voor u eigen rekening. 

Kijk in het Onderhouds-ABC voor het volledige overzicht wat wij doen en wat u doet. 

Onderhouds-ABC
Wie betaalt welk onderhoud?