Afsluitende informatieavond nieuwbouw Gameren 6 december

Publicatiedatum: 29-11-2011

Op 6 december aanstaande vindt in Gambora aan de Middelkampseweg 2 in Gameren de derde en afsluitende informatieavond plaats over het nieuwbouwproject Schoolstraat-oost. De Kernen en Waalwaardwonen organiseren deze avond voor alle belangstellenden.

De avond start om 19.30 uur met een presentatie over het nieuwbouwproject, waarin onder andere het stedenbouwkundige ontwerp aan de orde komt. Er staat ook een maquette van het plan. Na afloop van de presentatie is er gelegenheid om vragen te stellen. 

De bouw van het nieuwbouwproject Schoolstraat-oost start naar verwachting in de loop van 2013. Het wordt gerealiseerd achter de Schoolstraat, tussen de Ouwelsestraat en de Beemstraat, en is een initiatief van Waalwaardwonen en een samenwerkingsverband tussen Woonstichting De Kernen en de Bank Nederlandse Gemeenten Gebiedsontwikkeling. In het gebied worden ongeveer 80 woningen en een kerk gebouwd.

Participatie bewoners en andere belanghebbenden

Eind 2010 en begin 2011 vonden al twee drukbezochte participatiebijeenkomsten over dit plan plaats. Belangstellenden konden tijdens die avonden hun wensen, suggesties en idee├źn over het project kenbaar maken. Hun inbreng is meegenomen bij het ontwerpen en uitwerken van het plan. In verband met aanvullende onderzoeken heeft de ontwikkeling van het plan langer geduurd dan verwacht. Zo bleken steenuilen in het plangebied hun voedsel te vinden. Daarvoor moest eerst een andere oplossing gevonden worden voordat het stedenbouwkundig ontwerp kon worden afgerond. Nu is het dus zover.

Tijdens de derde en laatste informatieavond zijn ook belangstellenden voor de nog te ontwikkelen en te bouwen woningen en de te verkopen bouwkavels van harte welkom. Het voornemen is met hen een vervolgtraject te starten, waarin ze kunnen meepraten over de gewenste woningtypes en indelingen.

Wilt u de informatieavond bijwonen, dan bent u van harte welkom. Heeft u aanvullende vragen, bijvoorbeeld over beeldmateriaal, dan kunt u contact opnemen met projectleider Gert-Jan van der Flier: Tel:  088 - 58 24 000, e-mail: g.vanderflier@waalwaardwonen.nl

 

Deel deze pagina