Belanghouders De Kernen en De Goede Woning Neerijnen positief over fusie

Publicatiedatum: 30-06-2020

Bestuurders, RvC-leden, OR en medewerkers die de fusie begeleiden

Woonstichting De Kernen en De Goede Woning Neerijnen (DGWN) hebben van hun Bewonersraden en gemeenten een positieve zienswijze voor fusie ontvangen. De bestuurders en Raad van Commissarissen van  beide corporaties hebben daarmee een belangrijke mijlpaal richting de fusie gezet en hebben het voorstel tot fusie ondertekend. De corporaties zijn hier blij mee en zetten verdere stappen naar de fusie die die per 1 januari 2021 in zal gaan.  

Het getekende voorstel wordt 30 juni gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel. De corporaties zijn de komende periode bezig met het verkrijgen van de goedkeuringen van onder andere het Wsw en de Autoriteit Wonen. Medio november/december 2020 kunnen de corporaties het besluit tot fusie tekenen.

Kwetsbaar
DGWN heeft eerder al aangegeven dat het voor een kleine corporatie niet meer verstandig is om zelfstandig te blijven. De organisatie wordt te kwetsbaar en de kosten van bedrijfsvoering te hoog. Fuseren met samenwerkingspartner De Kernen borgt dat huurders volkshuisvestelijk in het betrekkelijk dunbevolkte werkgebied goed bediend kunnen blijven. De fusieorganisatie verwacht straks meer slagkracht in de regio te hebben, waardoor belangen van huurders nog beter behartigd kunnen worden. Ook  is de fusieorganisatie financieel en organisatorisch minder kwetsbaar en daardoor beter voorbereid op de toekomst.

 

Deel deze pagina