Corporaties, huurdersorganisaties en de gemeente Druten sluiten prestatieovereenkomst 2016-2017

Publicatiedatum: 11-03-2016

Donderdag 10 maart 2016 ondertekenden de gemeente Druten, de in deze gemeente actieve woningcorporaties Standvast Wonen en Woonstichting De Kernen en de huurdersorganisaties HuurdersBelangen Druten en Stichting Bewonersraad De Kernen de prestatieovereenkomst 2016-2017.

Dynamiek

De dynamiek binnen het werkveld Wonen leek de afgelopen jaren heviger dan ooit. Woningstichting Alphons AriĆ«ns fuseerde met Standvast Wonen, de gemeente Druten stapte over naar de regio Arnhem Nijmegen en wetten en regels werden vernieuwd. Met name de herziening van de Woningwet was een belangrijke reden om tot dit moment te wachten met het maken van afspraken. 

Huurdersorganisaties

De positie van huurders is in de herziene Woningwet steviger verankerd. De wet schrijft voor dat huurdersorganisaties bij het maken van prestatieafspraken als volwaardig partner aan tafel zitten en zij medeondertekenaar van de prestatieovereenkomst zijn. 

Afspraken

In goed overleg maakten de vijf partijen afspraken over onderwerpen als betaalbaarheid, woningproductie, duurzaamheid, wonen en zorg en leefbaarheid. Bovendien spraken de partijen af dat de gemeente Druten dit jaar een nieuwe woonvisie opstelt en dat zij daarbij de corporaties en huurdersorganisaties betrekt.

Deel deze pagina