Corporaties reageren op concept novelle van Minister Blok

Publicatiedatum: 11-07-2013

Op 2 juli is er een open brief verstuurd aan de leden van de Eerste & Tweede Kamer. In deze brief reageren 68 corporaties (waaronder De Kernen) gezamenlijk op de concept Novelle van minister Blok op de Herzieningswet. 'Van Blokkeren naar bruggen bouwen', zo luidt de oproep aan de leden en de minister.

In de concept Novelle verbiedt minister Blok woningcorporaties te investeren in projecten waarin zij sociale huur, dure huur en (goedkope) koop combineren. Dit heeft grote gevolgen voor bedrijven, gemeenten, zorg- & welzijnsinstellingen en voor de burger met de smalle beurs, zo stellen de corporaties. In de brief stellen de corporaties dat nieuwbouw noodzakelijk is voor doorstroming in de woningmarkt en dat de investeringen in leefbaarheid vanuit de corporatie onontbeerlijk zijn. Ook geven zij aan dat corporaties in samenwerking met gemeenten wél maatwerkoplossingen in het vernieuwen van steden en dorpen realiseren, op basis van gemaakte prestatieafspraken. Doorvoering van minister Blok's plannen zal negatieve gevolgen hebben voor zowel de economie als voor de woningmarkt. Deze brief is een uitnodiging aan de minister om een brug te slaan tussen de regering, gemeenten en woningcorporaties.

Deel deze pagina