De Kernen beloont 10 initiatieven met 38.611 euro

Publicatiedatum: 21-08-2015

De Kernen heeft afgelopen jaar 20 aanvragen ontvangen van initiatiefnemers voor een financiële bijdrage uit het leefbaarheidsfonds. Hiervan heeft de woonstichting 10 initiatieven gehonoreerd met een totaalbedrag van 38.611 euro. Een onafhankelijke commissie leefbaarheid heeft alle aanvragen zorgvuldig beoordeeld. Jaarlijks konden initiatiefnemers tot 1 juni hun idee indienen bij De Kernen.

Onderstaande initiatieven gaan het gebied van Maas en Waal, Bommelerwaard en Tielerwaard mooier en leefbaarder maken.

10 initiatieven op een rij… 

Moestuin groep 7 en 8 basisschool De Bron in Bruchem aangevraagd door de Oudergeleding Medezeggenschapsraad

Een brede doelgroep van kinderen maakt door een moestuin kennis met natuur en milieu. Door met zaden en planten te werken, krijgen zij inzicht in wat er in de natuur speelt. Ook maakt het kinderen enthousiast voor gezond eten. Samenwerken met elkaar en verantwoordelijkheid nemen voor de moestuin zorgt voor nieuwe contacten en verbindingen. Ervaren vrijwilligers zorgen voor kennisoverdracht van oud naar jong.  

Leefbaarheidsgroep Bergharen

De aanschaf van een drinkwatertappunt vanuit het project ‘Join the Pipe’ gaat in Bergharen zorgen voor een leuke ontmoetingsplek in het centrum van het dorp,  nabij de kiosk.   

Bezoekerscentrum De Grote Rivieren in Heerewaarden

Een nieuwe theetuin en waterontdekplek gaan de aantrekkingskracht van deze lokale en regionale trekpleister in Heerewaarden vergroten. Omwonenden, bezoekers en andere geïnteresseerden zijn altijd van harte welkom in het gratis toegankelijke en leerzame bezoekerscentrum. 

Stichting Vrijwilligers Palliatieve Terminale Zorg Maas en Waal

Door het ontwikkelen van onder andere een website wil deze stichting bekender worden, zowel voor nieuwe vrijwilligers als voor terminale patiënten en hun verwanten die thuis ondersteuning en zorg nodig hebben. 

Welzijn Neerijnen

Door een Taalcafé onder begeleiding van vrijwilligers maken nieuwe Nederlanders zich sneller de taal vaardig. Goed Nederlands kunnen spreken betekent makkelijker nieuwe contacten maken, de buren kunnen spreken en mee kunnen doen in de maatschappij.    

Dorpshuis de Uithof in Altforst

Een nieuw podium maakt het mogelijk dat allerlei evenementen en activiteiten voor jong en oud in het dorpshuis georganiseerd kunnen worden. Dit vergroot de saamhorigheid in het dorp. 

Kulturhus De Burcht in Haeften in Haaften

Het programma ‘Het bord verbindt’ maakt dat mensen makkelijk in contact komen met elkaar en nieuwe mensen kunnen ontmoeten. Samen koken en samen eten verbindt mensen en stimuleert de sociale cohesie.Nieuwe keukenspullen gaan dit mogelijk maken.  

Stichting Bommelerwaard Hartveilig  

Twee AED apparaten met buitenkasten in Bruchem en Wellseind zorgen ervoor dat er zo snel mogelijk zorg verleend kan worden in geval van nood bij een hartstilstand. 

Soepenfestival in Alem

Een toiletwagen gaat ervoor zorgen dat dit jaarlijkse unieke evenement, dat bezoekers uit Alem en veel andere dorpen trekt, door kan blijven gaan. Deze stichting geeft bij de aanvraag aan dat ook andere verenigingen van deze toiletwagen gebruik kunnen maken. 

Stichting Werkgroep Historisch Alphen a/d Maas

Door modernisering van apparatuur en software blijft een belangrijk stuk historie gewaarborgd. Mensen kunnen bij deze stichting terecht met vragen over de geschiedenis van hun huis of woonomgeving.   

NIEUW: ‘Geld voor onze Buurt’

Vanaf 1 juli 2015 heeft De Kernen haar leefbaarheidsfonds en sponsorbeleid samengevoegd tot één stimuleringsfonds ‘Geld voor onze Buurt’ dat het hele jaar kan toekennen. Dit fonds is bedoeld om mensen te activeren ideeën voor het eigen gebied, dorp of buurt te bedenken. Doel is meer participatie, leefbaarheid en sociale samenhang. Het is nu mogelijk het hele jaar aanvragen in te dienen en hierop antwoord te krijgen, zodat ideeën vlot gerealiseerd kunnen worden. Een belangrijke spelregel is en blijft, dat het idee in het belang voor De Kernen en haar huurders moet zijn en er een relatie moet zijn met wonen, zorg en/of welzijn. Grote aanvragen van € 2.000 of meer beoordeelt de commissie ‘Geld voor onze Buurt. Aanvragen tot € 2.000 beoordeelt De Kernen. Sponsoring mag vanuit de nieuwe Woningwet niet meer.

Kijk voor meer informatie en een aanvraagformulier op ‘Geld voor onze Buurt’.

Deel deze pagina