De Kernen bevriest huren éénoudergezinnen

Publicatiedatum: 11-06-2020

Sociaal incasseren vraagt om maatwerk. De Kernen heeft een aantal verzoeken van huurders ontvangen voor huurbevriezing. Zij hebben moeite om de huur maandelijks op te brengen. Dit betreffen alleenstaande ouders, wiens kind (of kinderen) ingeschreven staat bij de ex-partner. Volgens de bestaande regels zouden zij hier niet voor in aanmerking komen. De Kernen kiest bewust voor een maatwerk oplossing voor deze groep.

Maatwerk
Deze ouders staan alleen ingeschreven bij de gemeentelijke basisadministratie. Door het inkomen en de gezinssamenstelling volgens de Basis Registratie Personen, valt deze groep ouders buiten de ‘hokjes’ van de huurbevriezingsregels (volgens het voorstel van branchevereniging Aedes en de Woonbond). We zien deze groep ouders de dupe worden en hebben daarom besloten dat zij ook aanspraak kan maken op huurbevriezing. Zo geven we prioriteit aan betaalbaar wonen.  

Wie komen hiervoor in aanmerking?
Huurders met een 2- of 3-persoonshuishouden mogen vergeleken met een 1- persoonshuishouden meer verdienen, waarbij ze aanspraak op huurbevriezing kunnen doen. De reden hiervoor is dat een huishouden met kinderen, ook als deze kinderen door scheiding niet op dat adres staan ingeschreven, toch meer kosten met zich meebrengt. Het gaat om éénouder gezinnen met een vader of moeder met één kind, die niet op het gehuurde adres staat ingeschreven. Deze stellen we gelijk aan een 2-persoonshuishouden. Of het gaat om een éénouder gezin met een vader of moeder met twee of meer kinderen die niet op het gehuurde adres staan ingeschreven. Deze stellen we gelijk aan een 3- of meerpersoonshuishouden.

Voorwaarden
Bij bovenstaande huursituaties geldt:

  • De betreffende ouder betaalt kinderalimentatie. Dit blijkt uit het echtscheidingsconvenant en uit de feitelijke betaling in de afgelopen 3 maanden. Omdat we een dubbele controle doen, hoeft een huurder alleen het deel van de echtscheidingsconvenant aan te leveren wat betrekking heeft op de kinderalimentatie.
  • Het kind woont voor minimaal 2 dagen in een tweewekelijkse periode bij de betreffende ouder. Dit moet blijken uit het ouderschapsplan.
  • Daarnaast gelden de gebruikelijke stukken ter onderbouwing om het inkomen vast te stellen. Zie de onderstaande tabel.

 

Deel deze pagina