De Kernen biedt kansen aan maatschappelijk ondernemers

Publicatiedatum: 23-03-2021

De Kernen biedt maatschappelijke ondernemers de kans om van een multifunctionele ruimte in woonzorgcomplex De Vaste Burcht in Rossum weer een écht trefpunt te maken. Deze ruimte heeft een metamorfose ondergaan en maakt het ontmoeten van mensen die er wonen én mensen van buiten aantrekkelijk.

Het landelijk beleid schrijft een scheiding van wonen en zorg voor. Om die reden is er een grote ruimte beschikbaar gekomen in dit woonzorgcomplex waar opnieuw een goede invulling voor wordt gezocht. Jan Boot, adjunct-directeur De Kernen hierover: “Samen met onze partner Santé Partners, huurder van een deel van het woonzorggebouw en met diverse andere mensen, zijn we op zoek naar mensen die deze ontmoetingsruimte op een enthousiaste manier nieuw leven in willen blazen. Alles is denkbaar, zolang het mensen zijn die een sociaal hart hebben en denken in kansen en mogelijkheden.”

Meerwaarde
De activiteiten die er mogelijk zijn, moeten een aanvulling zijn op de bestaande voorzieningen in Rossum. De ondernemer zal kostendekkend moeten kunnen ondernemen. Gedacht kan worden aan het dekken van de kosten voor energie en dergelijken. 

Samenwerkende ondernemers
Kansrijk kunnen ook ideeën zijn van meerdere initiatiefnemers tegelijk. Bijvoorbeeld gym of yoga met muziek. Of een boodschappen service met een bakkerskraam. Of diverse gezondheidservices. Het gaat erom dat het ontmoeten van jong en oud ’t Trefpunt tot een bruisend middelpunt maakt.

 

 

Pitch
In de maand mei wil De Kernen mensen graag de kans bieden een pitch te houden om zo alle ideeën te horen van initiatiefrijke ondernemers. Zij kunnen zich richten tot De Kernen via telefoon 088 58 24 000.

 

Deel deze pagina