De Kernen en De Goede Woning Neerijnen tekenen intentieovereenkomst tot fusie

Publicatiedatum: 18-03-2020

v.l.n.r. Marinus Kempe, directeur bestuurder De Kernen, Chris van Velzen, bestuurslid DGWN, Piet Huijsman, voorzitter bestuur DGWN

Woonstichting De Kernen en De Goede Woning Neerijnen (DGWN) hebben op woensdag 18 maart jl. samen een intentieovereenkomst getekend waarin staat dat zij op 1 januari 2021 gefuseerd willen zijn. Het maakt de weg vrij om verdere stappen in aanloop naar de fusie in gang te kunnen zetten.

De jarenlange samenwerking van beide corporaties verloopt naar grote tevredenheid van huurders en medewerkers. Zowel de huurdersvertegenwoordiging als de Raad van Commissarissen van beide corporaties spreken hun vertrouwen uit en staan positief tegenover  de voorgestelde fusie. De Kernen en DGWN zetten de komende periode de nodige stappen om te fuseren.

Huurdersvertegenwoordiging
De huurdersvertegenwoordiging van DGWN en De Kernen worden bij deze stappen betrokken en kunnen hun inbreng geven. In de loop van het jaar geeft de huurdersvertegenwoordiging hun formele zienswijze op de voorgestelde fusie. Voorafgaand worden zij uitvoerig geïnformeerd over de meerwaarde van een fusie.

Kwetsbaar
DGWN heeft eerder al aangegeven dat het voor een kleine corporatie niet meer verstandig is om zelfstandig te blijven. De organisatie wordt te kwetsbaar en de kosten van bedrijfsvoering te hoog. Fuseren met samenwerkingspartner De Kernen borgt dat huurders volkshuisvestelijk in het betrekkelijk dunbevolkte werkgebied goed bediend kunnen blijven. De fusieorganisatie verwacht straks meer slagkracht in de regio te hebben, waardoor belangen van huurders nog beter behartigd kunnen worden. Ook  is de fusieorganisatie financieel en organisatorisch minder kwetsbaar en daardoor beter voorbereid op de toekomst.

Over de corporaties
De Kernen heeft circa  4.400 verhuureenheden en is actief in de gemeenten West Betuwe, Zaltbommel, Maasdriel, West Maas en Waal, Druten en Wijchen. De Goede Woning Neerijnen heeft circa 700 verhuureenheden en is actief in de gemeente West Betuwe. Het bezit van De Goede Woning Neerijnen zich bevindt in het werkgebied van De Kernen en vice versa en prima past in de vastgoedportefeuille van de fusieorganisatie.

 

 

 

 

 

 

Deel deze pagina