De Kernen en Santé Partners breiden woonzorglocaties De Vaste Burcht en De Eigenwaard uit

Publicatiedatum: 12-07-2019

De Kernen en Santé Partners ondertekenen samenwerkingsovereenkomst

Op 8 juli jl. hebben Santé Partners en De Kernen een samenwerkingsovereenkomst getekend met betrekking tot de uitbreiding van de woonzorglocaties De Vaste Burcht en De Eigenwaard in Rossum. Deze worden vanaf september verbouwd door De Kernen.

Aanleiding toenemende behoefte aan woningen inclusief zorg
De Vaste Burcht is in 1998 volgens een toen toekomstgericht concept herbouwd. Afgelopen jaren zijn er veel wijzigingen in de regelgeving in de zorg geweest. Deze wijzigingen zijn aanleiding geweest opnieuw te kijken naar de mogelijkheden van het gebouw. Er wordt rekening gehouden met de ontwikkelingen in de zorg en de veranderende vraag naar zorg in de maatschappij: meer woningen inclusief zorg.

Uitbreiding ‘wonen met een plus’
Om gereed te zijn voor de toekomst is besloten De Vaste Burcht uit te breiden met enkele woningen voor mensen die wonen met aanvullende dienstverlening. Santé Partners noemt dit wonen met een plus. De plus bestaat bijvoorbeeld uit een gezamenlijk trefpunt voor ontmoeting, activiteiten en de mogelijkheid voor echtparen om zelfstandig te blijven wonen, ook al heeft één van de partners dementie. Hiervoor biedtDe Vaste Burcht dagopvang voor mensen met een zorgvraag.

De Eigenwaard wordt ook uitgebreid en daarmee kan Santé Partners aan de toenemende vraag voldoen naar woningen voor ouderen met dementie. Het aantal appartementen van De Eigenwaard wordt van 14 naar 30 uitgebreid, waarvan in tien appartementen scheiden van wonen en zorg mogelijk is. Ook hier kunnen echtparen wonen waarvan één van de partners dementie in een vergevorderd stadium heeft.

Ron Axt, directeur-bestuurder Santé Partners: “Met de verbouwing van De Vaste Burcht en De Eigenwaard realiseren we toekomstgericht wonen én komen we tegemoet aan de vraag van inwoners van de gemeente. Het past bovendien bij de ambities van Santé Partners om de komende zeven jaar 600 nieuwe zorgwoningen te realiseren.”

Leven, wonen en meedoen zoals bewoners willen
Voor het verbouwen van beide locaties is goed gekeken naar de wensen van de bewoners. Deze wensen zijn vertaald in een plan. Zo ontstaan in De Eigenwaard voor de bewoners meer bewegingsmogelijkheden. Daarnaast komt er een mooie tuin. Bij De Vaste Burcht wordt een volwaardig appartement gebouwd waar mensen die tijdelijk hulp en ondersteuning nodig hebben, kunnen verblijven.

Jan Boot, adjunct-directeur De Kernen: “De Kernen zorgt voor zorgeloos wonen in Rossum, nu en morgen. Daarom hebben we samen gekeken naar wat er vandaag de dag mogelijk is om De Vaste Burcht en De Eigenwaard toekomstbestendig te maken voor de ouder wordende mensen in Rossum en omgeving.”

Gerjo Gloudemans, manager Wonen en Behandeling van Santé Partners is van mening dat de bewoner voorop moet staan. “Wij staan ervoor dat mensen zoveel als mogelijk kunnen leven, wonen en meedoen zoals zij dat willen. En daarvoor is een diversiteit aan woonconcepten nodig.”

Deel deze pagina