De Kernen en Stichting WiFinn sluiten samenwerkingsovereenkomst nieuwe woonvorm

Publicatiedatum: 07-02-2020

v.l.n.r. Marinus Kempe, directeur-bestuurder De Kernen, Jacky Gerrits, initiatiefnemer Stichting WiFinn, Frank Engelbart, initiatiefgroep ouders Stichting WiFinn

Op 4 februari j.l. hebben De Kernen en Stichting WiFinn officieel de samenwerkingsovereenkomst gesloten voor een nieuw wooninitiatief op de locatie De Wijzer in Beneden Leeuwen. Op deze locatie bouwt  De Kernen een woonvoorziening voor jongvolwassenen binnen het Autisme Spectrum Stoornis (ASS). Jacky Gerrits, initiatiefnemer Stichting WiFinn en Marinus Kempe, directeur-bestuurder van De Kernen hebben de overeenkomst samen ondertekend.

Nieuw wooninitiatief
Op het stuk grond van de voormalige basisschool ‘De Wijzer’ in Beneden Leeuwen komt een woonvoorziening voor jongeren die extra begeleiding nodig hebben in het dagelijks leven. Stichting WiFinn heeft hiertoe het initiatief genomen in samenwerking met ouders die zelf kinderen hebben binnen het Autisme Spectrum Stoornis.  WiFinn is een woongroep waar kwetsbare jongeren van 18 jaar en ouder, met 24/7 begeleiding, beschermd en zelfstandig kunnen wonen. De bewoners  krijgen de juiste ondersteuning en begeleiding zodat zij meekunnen in de maatschappij. 

De Kernen verhuurt de nieuw te bouwen locatie aan Stichting WiFinn. Het pand zal ruimte bieden aan circa 20 jongvolwassenen waarbij rekening wordt gehouden met de woon- en zorgvraag van deze bewoners. In Beneden-Leeuwen verhuurt De Kernen meer locaties waar zorg verleend wordt, zoals de Herbergier. 

Meer informatie nieuwe woonvorm
www.wifinn.nl

Deel deze pagina