De Kernen gaat vanuit één vestiging werken

Publicatiedatum: 16-12-2011

Het is de bedoeling dit in 2012 te realiseren. Bedrijfskostenbeheersing, efficiency en een nog betere interne samenwerking zijn de redenen voor Woonstichting De Kernen om vanuit één vestiging te gaan werken.

De dienstverlening van De Kernen aan haar klanten blijft gelijk. Uit een eigen onderzoek is gebleken dat een gering aantal klanten onze kantoren bezoekt voor diensten die we vaak ook anders kunnen verlenen. De Kernen vindt het onveranderd belangrijk dichtbij de klant te blijven. Dit kan op verschillende manieren vorm krijgen. Deze mogelijkheden werkt De Kernen de komende periode uit. Ze wil hierover ook in gesprek met onder meer de huurdersbelangenverenigingen.

De Kernen is niet alleen vanuit overheidswege verplicht kritisch naar efficiency en bedrijfskosten te kijken, maar ook vanuit maatschappelijk oogpunt. Zij wil financieel gezond blijven, zodat zij haar klanten een goede dienstverlening kan blijven bieden.

Nieuwe bestemming van de twee kantoren

Beide kantoren krijgen een andere bestemming. Het heeft de voorkeur deze in te zetten voor maatschappelijke doelen.

 

Deel deze pagina