De Kernen heeft fusie geëvalueerd

Publicatiedatum: 23-12-2011

Vanuit het Ministerie is De Kernen verplicht de fusie tussen Waterborgh Wonen en Woningstichting De Vijf Gemeenten, die per 1 januari 2010 is bekrachtigd, te evalueren.

Dit heeft ze gedaan door een digitale vragenlijst te sturen naar haar stakeholders, die betrokken zijn geweest bij de fusie. De ca. 60 stakeholders ontvingen begin november een digitale enquete, die door 9 stakeholders is ingevuld. De enquete had betrekking op het fusieproces, de resultaten van de fusie en de verwachtingen naar de toekomst. Hoewel het aantal respondenten gering is, is de slotsom dat de meerderheid van de 9 respondenten overwegend positief is op deze drie punten.

De uitkomsten van de enquete, samen met een toelichting van De Kernen, is verzonden naar het Ministerie, het CFV, de stakeholders en De Kernen medewerkers.

Deel deze pagina