De Kernen maakt entree dorp Wamel met Wamelse Poort mooi

Publicatiedatum: 24-05-2019

Officiële start nieuwbouw met sloop. De entree van Wamel met de huidige huurwoningen wordt door Woonstichting De Kernen geherstructureerd en krijgt daarmee een mooi aangezicht. Om dat te bereiken is woensdag 22 mei jl. onder grote belangstelling de sloop gestart. Ronny van Valburg, lid bewonersgroep Wamelse Poort, wethouder Sander Bos, directeur-bestuurder Woonstichting De Kernen, Marinus Kempe en Bas van de  Kinderboerderij Wamel, gaven samen hiertoe het startsein door op de rode knop te slaan. 

Er worden 38 woningen gesloopt en er komen 33 woningen terug, waarvan 8 koop en 25 huur. Bij de verkoop en verhuur hebben de huidige bewoners voorrang. Overige woningen komen straks op Woongaard te staan en de koopwoningen worden via de aannemer verkocht. Hiermee voldoet De Kernen aan de vraag naar sociale huurwoningen in Wamel.  

Poort van Wamel
De Kernen draagt met dit herstructureringsproject bij aan het verbeteren van het aangezicht van het dorp: de entree van Wamel. De projectnaam ‘Wamelse Poort’ verwijst hier ook naar. Op de plek van het project heeft in vroeger tijden een kasteel gestaan. De straatnamen Kasteelstraat, Grachtstraat, Hollenhof en Poortstraat verwijzen ook naar deze historie. De woningen aan het begin van het dorp krijgen daarom een kasteelfragment, dat beeldbepalend zal zijn voor de entree.  De andere woningen krijgen authentieke oranje dakpannen en ook de karakteristieke haagjes komen terug.  Aannemer De Vree en Sliepen uit Tiel bouwt de woningen.

Type woningen
Er komen levensloopbestendige woningen, starters woningen, eengezinswoningen en vrije sector huurwoningen. Daarnaast komen er 8 koopwoningen (twee-onder-één kap).

Planning
Na de bouwvakvakantie wil De Kernen starten met de bouw van de eerste fase van circa 22 woningen. Voorbehoudens niet voorziene omstandigheden, kunnen de bewoners in het nieuwe jaar de sleutel van hun nieuwe woningen verwachten.

Contact bewoners
De Kernen realiseert zich dat dit project voor de betrokken bewoners veel impact heeft. Het gaat immers om iemands thuis. Daarom is er ook een inloophuis waar De Kernen wekelijks te vinden is en aanspreekbaar voor alles wat met de herstructurering en bouw te maken heeft. Circa 12 huishoudens komen terug in de nieuwe woonwijk. Andere bewoners hebben tijdelijk gehuurd of zijn vertrokken naar een andere woning.  Er is ook een bewonersgroep actief in dit project.

 

Deel deze pagina