Debatdag Visie leefbaarheid 2030 in relatie tot zorg

Publicatiedatum: 17-05-2017

De Kernen is in samenwerking met het Pax Christi College opnieuw het project ‘Zo wil ik wonen!’ gestart. Gedurende twee weken gaan tweedejaars leerlingen van vmbo, havo en vwo van het Junior College West Maas en Waal aan de slag met het thema wonen. Dit is de 11de editie van dit project.

Debatdag Visie leefbaarheid 2030 in relatie tot zorg

Tijdens het 'Zo wil ik Wonen' project worden vwo leerlingen tijdens het project klaargestoomd voor een debat. Dit jaar staat de Visie Leefbaarheid 2030 in relatie tot zorg centraal. Aan de hand van een aantal stellingen geven jongeren hun visie op twee onderwerpen: zorgvoorzieningen naar mensen toe en jonge mantelzorgers. 

Leren debatteren

Deze dag is gehouden in D’n Dulper waar vier gastsprekers vertelden over de geschiedenis van het wonen, de combinatie wonen en zorg, mantelzorg en opvang statushouders. De leerlingen hebben daarna in een workshop het debat inhoudelijk voorbereid en hebben een oud en nieuw seniorencomplex bezocht. De opgedane kennis van die ochtend is ingezet in het debat. 

De Kernen en het Pax Christi College zijn verheugd dat de gemeente West Maas en Waal haar deuren heeft geopend voor de vwo-ers om het afsluitende debat in de raadszaal te voeren. Hiermee hebben de leerlingen kunnen leren debatteren met de burgemeester van West Maas en Waal, wethouders, raadsleden en andere vertegenwoordigers van organisaties. 

Dankwoord aan burgemeester

Aan het einde van het debat wordt de burgemeester bedankt voor zijn enthousiaste betrokkenheid bij het project, ook in de afgelopen jaren. 

 

Deel deze pagina