Een op de zeven inwoners Bommelerwaard wil in Ammerzoden wonen

Publicatiedatum: 02-12-2010

Woonstichting De Kernen heeft klantgerichtheid hoog in het vaandel staan. In juli 2010 is daarom onder 3.864 woningzoekenden in de gemeenten Maasdriel en Zaltbommel een onderzoek gehouden naar hun woonwensen in samenwerking met Woningstichting Maasdriel. De woningzoekenden stonden ingeschreven bij Woongaard/Woningnet voor een huurwoning. Een op de zeven inwoners wil in Ammerzoden wonen.

Andere highlights uit het onderzoek: 

De komende 10 jaar groeit de bevolking gering met 0,5%

Het aantal inwoners van 30-45 jaar neemt in deze periode met een kwart flink af. Het aantal 65-plussers stijgt met 46%. Het aantal huishoudens groeit met 7%, terwijl het aantal inwoners nauwelijks toeneemt. Er komen kleinere huishoudens. Het aantal huishoudens van 30-45 jaar neemt af met 27% en het aantal huishoudens van 65+ stijgt met 51%. Het aandeel alleenstaanden neemt met 3% toe, het aandeel gezinnen met kinderen daalt 4%. Bij deze cijfers is geen rekening gehouden met mensen die van/naar buiten de Bommelerwaard verhuizen. 

33% van de woningzoekenden is ouder dan 55 jaar

In vergelijking tot alle huishoudens in de Bommelerwaard zijn er relatief iets meer 65-plussers. 46% bestaat uit samenwonenden zonder kinderen, 37% uit alleenstaanden en 17% uit gezinnen met kinderen. Deze verhouding is in de hele regio anders; daar vormen gezinnen met kinderen juist de grootste groep (45%). Zij zijn relatief veel minder vaak op zoek naar een woning dan alleenstaanden of samenwonenden. 41% heeft een koopwoning, 30% heeft een huurwoning en 29% is in-/thuiswonend. 

50% wil uitsluitend een woning huren

25% van de respondenten wil binnen één jaar verhuizen, 31% binnen één tot drie jaar. Naast inschrijving uit voorzorg (58%) reageert 23% van de woningzoekenden niet reageert op het aanbod omdat men wacht op een specifieke woning. 27% wil verhuizen, omdat men inwonend is. 17% heeft een verhuiswens vanwege de leeftijd. Deze woningzoekenden willen graag een aangepaste woning. 53% wenst een eengezinswoning en 35% een ouderenwoning. Van de kopers wil 68% een ouderenwoning, van de huurders is dit aandeel 41%. Eengezinswoningen worden het meest gewenst onder in- en thuiswonenden (69%).

Deel deze pagina