Gelukkig 2016!

Publicatiedatum: 05-01-2016

Allereerst wens ik iedereen een heel mooi en gezond 2016 toe! Een gloednieuw jaar waarin ons weer veel te doen staat. Wat we gaan doen, daar hebben we in 2015 onze hersens goed op laten kraken.

Het resultaat?

Ons strategisch beleidsplan is aangepast met daarin de waardevolle inbreng van onze partners en klanten. De Kernen gaat dit jaar nog intensiever samenwerken met mensen uit andere organisaties, onze partners in de zorg bijvoorbeeld en gemeenten. Vorig jaar is ons zonneklaar geworden dat verdere samenwerking noodzakelijk is. Waarom? Omdat, en ik heb dit vaker gezegd, de veranderingen zich heel erg snel blijven opvolgen. En ondertussen neemt de druk op de groep mensen die kwetsbaar zijn alleen maar toe, terwijl er minder geld beschikbaar is. 

Buiten je eigen grenzen

Ik ben, gelukkig, ook niet de enige die hierover schrijft. Het is pure noodzaak buiten de grenzen van je eigen organisatie te blikken om samen met anderen te ontdekken wat wél mogelijk is. Anders lukt het gewoon niet meer en komen mensen in de knel! Wij ontwikkelen ons daarom steeds meer naar een netwerkorganisatie en wat mij betreft is dat een uitnodiging aan iedereen om aan te haken.  

Een goed voorbeeld

...is het samenwerken en netwerken in het Dienstencentrum in Beneden-Leeuwen. Een aantal medewerkers van De Kernen heeft er veel contact met andere collegae van het Dienstencentrum, waardoor het makkelijk is afspraken te maken of samen oplossingen te bedenken en zo de klant snel te kunnen helpen. Aan het eind van 2016 hoop ik heel veel van deze voorbeelden te mogen optekenen én uw verhalen te mogen horen. Maak er een mooi en waardevol jaar van en blijf verschil maken voor elkaar. 

Marinus Kempe

Deel deze pagina