Gemeenten en Woningcorporaties Bommelerwaard tekenen samen meerjaren prestatieovereenkomst

Publicatiedatum: 12-04-2012

Op 11 april hebben de wethouders van de gemeenten Zaltbommel en Maasdriel en de corporatiedirecteuren van Woonlinie, Woningstichting Maasdriel en De Kernen de prestatieovereenkomst op het gebied van volkshuisvesting getekend voor de periode 2012-2014. De titel van deze overeenkomst is “Passend en prettig wonen in de Bommelerwaard, wij zorgen er voor”

Op het oude gemeentehuis In de Roos op de Markt in Zaltbommel hebben alle partijen zich door het ondertekenen van de prestatieovereenkomst gecommitteerd aan het maken van een beleidsplan voor wonen en zorg in de Bommelerwaard. Zo zorgen zij er samen voor om passend en prettig wonen in deze regio te waarborgen.

Afspraken gemaakt om ambities te borgen

Om de ambities te borgen staan in de prestatieovereenkomst afspraken over de subregionale opgaven op het gebied van het wonen. Deze afspraken betreffen procesafspraken en geven de wederkerigheid van de samenwerkingsrelatie weer. Met de prestatieafspraken willen zij uiteindelijk komen tot een doelgerichtere en efficiëntere uitvoering van activiteiten en investeringen op het gebied van woningbouw, herstructurering, de ontwikkeling en het beheer van maatschappelijke en zorgvoorzieningen en leefbaarheid.

Huurdersbelangenvereniging

Ook de Huurdersbelangenvereniging Bommelerwaard is geïnformeerd over de inhoud van de prestatieovereenkomst. Deze heeft een bijdrage geleverd in de voorbereiding.

Fotobijschrift: (van links naar rechts): de heer mr. A.C. Bragt, wethouder gemeente Zaltbommel, de heer M.J.J.M. van den Broek, directeur Woningstichting Maasdriel, heer drs. J. Huizinga, wethouder gemeente Maasdriel, de heer mr. P.A.W. van den Heuvel, directeur-bestuurder Woonlinie, de heer J. Boot, adjunct-directeur Woonstichting De Kernen.

Deel deze pagina