Handreiking Woonopgaven Rivierenland

Publicatiedatum: 29-01-2013

‘Het is nu, meer dan ooit, tijd om de handen ineen te slaan!’, aldus de negen Samenwerkende Woningcorporaties in Rivierenland. ‘Alleen samen kunnen we ons voorbereiden op de veranderingen van deze tijd.’ De corporaties zoeken actief het gesprek met gemeenten en andere stakeholders om samen te zoeken naar de toekomst van wonen in Rivierenland.

Om dit gesprek te openen presenteren de corporaties een Handreiking met daarin een top 10 aan woonopgaven.

Een Handreiking, gepresenteerd als gespreksagenda in een politiek turbulente tijd. De woonopgaven, wensbeelden en oplossingsrichtingen waar de SWR corporaties zo scherp een handreiking in doen, staan namelijk zwaar onder druk. Terwijl de corporaties duidelijk maken waar zij zich de komende jaren voor in willen zetten, worden hun mogelijkheden ingeperkt. De gevolgen van het regeerakkoord Rutte II voor de huurder en woningbouw in Rivierenland zijn vergaand. Zo kost de verhuurdersheffing woningcorporaties veel meer dan er door huurverhogingen kan binnenkomen.

In een brief aan de bestuurders van Rivierenland kondigen de corporaties aan dat hun investeringsvermogen fors afneemt door de nieuwe overheidsmaatregelen. Het vermogen van de corporaties in Rivierenland neemt met € 274 miljoen af. Dit betekent dat de corporaties plannen moeten schrappen. Nieuwbouwprojecten worden stilgelegd, renovatieprojecten vervallen. De leefbaarheid in wijken en buurten verslechtert. Kortom: de kwaliteit van wonen in Rivierenland gaat achteruit. Terwijl de woonopgaven en wensbeelden voor het werkgebied onveranderd aanwezig blijven.

Uit de ‘Handreiking’ blijkt dat Rivierenland op het gebied van wonen voor forse opgaven staat. De tijd van ongebreidelde groei is voorbij en heeft plaats gemaakt voor onzekerheden en teruggang. De corporaties passen hun koers op deze veranderingen aan. De focus ligt niet langer op groei, maar op het stimuleren van de doorstroming op de woningmarkt, op verbetering en transformatie van de bestaande woningvoorraad en vooral op een andere kijk op het begrip ‘wonen’. ‘We zijn samen aan zet om nog intensiever dan we al deden, samen te werken en met zijn allen concrete stappen te zetten om Rivierenland als woonregio aantrekkelijk te houden. Een Rivierenland met sterke (stads)wijken, een vitaal platteland en een woningvoorraad die past bij de wensen van vandaag én die van morgen.’

De handreiking is te downloaden op www.swrivierenland.nl.

Deel deze pagina