Huurders blijven bovengemiddeld tevreden over Woonstichting De Kernen

Publicatiedatum: 24-11-2016

In de jaarlijkse benchmark van woningcorporaties heeft Woonstichting De Kernen haar positie ‘net achter de koplopers’ behouden. In deze groep zitten nog 57 andere corporaties. Klanten zijn bovengemiddeld tevreden gebleven over De Kernen. Nieuwe huurders waardeerden De Kernen met een 7,8, vertrekkende huurders gaven De Kernen een 8 en huurders met een reparatieverzoek waardeerden deze dienstverlening met een 8,1. De corporatie heeft ook haar beïnvloedbare bedrijfslasten teruggebracht.

Hoe presteert de sector?

Woningcorporaties hebben hun resultaten verder verbeterd. In 2015 brachten ze de beïnvloedbare bedrijfslasten omlaag met 8,5 procent. Het oordeel van nieuwe huurders steeg van 7,3 naar 7,5. Dat blijkt onder meer uit de derde editie van de Aedes-benchmark. Aan de benchmark werkten 309 corporaties mee aan minimaal één prestatieveld. Zij vertegenwoordigen 97,5 procent van alle verhuureenheden in de sector. Ruim 170.000 huurders gaven een oordeel over hun corporatie. 

De Aedes-benchmark

Deze bestaat uit vijf prestatievelden: Huurdersoordeel, Bedrijfslasten, Onderhoud & verbetering, Beschikbaarheid & betaalbaarheid en Duurzaamheid. Met een benchmark kunnen woningcorporaties hun prestaties meten, vergelijken en verbeteren. Daarom werkt Aedes sinds 2014 samen met corporaties en andere partijen aan de Aedes-benchmark.
De belangrijkste uitkomsten van de Aedes-benchmark 2016 staan in de Corporatiemonitor. Aedes publiceert een aantal keer per jaar een Corporatiemonitor: een bondige uitgave met cijfers en duiding over actuele thema’s in de corporatiebranche.
Meer informatie op www.aedes.nl

Deel deze pagina