Huurders geven De Kernen een 8

Publicatiedatum: 27-11-2015

Op 26 november jl. zijn de resultaten bekend gemaakt van de Aedes benchmark over hoe woningcorporaties presteren. Woonstichting De Kernen is in het totale huurdersoordeel gestegen; van een 7,5 in 2014 naar een 8 in 2015. Dit positieve oordeel mocht De Kernen delen met 11 andere corporaties in Nederland, die een 8 tot een 8,6 hebben gekregen van hun huurders.

Deze positieve stijging schrijft de woonstichting toe aan de koers die ze al een aantal jaren vaart; dichtbij de klant blijven. Het landelijk gemiddelde is een 7,4. Ook zijn de beïnvloedbare bedrijfslasten van de woonstichting gedaald met ruim 11% door scherp financieel beleid.

Blijven innoveren

De Kernen is tevreden met de resultaten. Marinus Kempe, directeur-bestuurder van De Kernen, zegt hierover: ”Dit zijn bemoedigende cijfers. Tegelijkertijd blijven wij ambitieus en willen we blijven innoveren. Alleen zo kunnen we met alle veranderingen in de maatschappij en in de wet- en regelgeving omgaan en onze huurders kwaliteit van wonen en leven blijven garanderen.”

Ter achtergrondinformatie 

Aedes-benchmark: Resultaten verbeterd

Woningcorporaties hebben hun resultaten overall verbeterd. De huurderstevredenheid is op alle onderdelen gestegen van 7,3 naar 7,4. Ook brachten corporaties de beïnvloedbare bedrijfslasten omlaag met 5 procent. Tegelijkertijd stegen de niet-beïnvloedbare bedrijfslasten als gevolg van de verhuurdersheffing van 45 miljoen naar 1,39 miljard euro. Daardoor stegen de totale bedrijfslasten in 2015 met circa 660 miljoen euro, zo’n 605 euro per verhuureenheid. Dat blijkt uit de tweede editie van de Aedes-benchmark. Aan de benchmark werkten 319 corporaties mee, waarvan 271 op alle benchmarkonderdelen. Deze corporaties vertegenwoordigen respectievelijk 97,5 en 93 procent van de verhuureenheden in de sector. 193.000 huurders gaven een oordeel over hun corporatie.  

De Aedes-benchmark; waarom en hoe

Met een benchmark kunnen woningcorporaties hun prestaties meten, vergelijken en verbeteren. Daarom werkt Aedes sinds 2014 samen met woningcorporaties en andere partijen als PwC, Kwaliteitscentrum Woningcorporaties Huursector (KWH),USP en ABF aan de Aedes-benchmark. De benchmark biedt gemeenten, huurders en andere relaties inzicht hoe corporaties hun middelen besteden.  De Aedes-benchmark wordt jaarlijks uitgebreid. De eerste editie bestond uit huurdersoordeel en Bedrijfsvoering. Dit jaar is de benchmark uitgebreid met Onderhoud. Ook de beschikbaarheid en betaalbaarheid van sociale huurwoningen is onderzocht. Er wordt zoveel mogelijk gebruik gemaakt van bestaande gegevens. Om deze goed vergelijkbaar te maken leverden corporaties aanvullende data aan.

 

Deel deze pagina