Huurverlaging bij De Kernen vrijwel niet aan de orde

Publicatiedatum: 01-10-2015

De media stonden bol van de berichten over grote huurverlagingen bij vele woningen. Bij De Kernen is huurverlaging vrijwel niet aan de orde. Het gaat om hooguit enkele huurders die een huurverlaging krijgen van een paar tientjes. De mensen die het betreft, zoekt De Kernen zelf actief op.

Betaalbare huren

Onze huren liggen zo’n 30% onder de maximaal redelijke huur. Dat betekent dat als je opnieuw de huren volgens het nieuwe stelsel berekent, deze ook niet zomaar boven de 100% uitkomen. Van belang is dat we de huren betaalbaar houden.   

Huurders van De Kernen hoeven niets te doen

Voor huurders van De Kernen geldt dus geen huurverlaging, op enkelen na. Deze paar mensen benadert De Kernen zelf.  

Wijziging van het woningwaarderingsstelsel

De aanleiding van de verandering van huurprijs is de aanpassing van het puntenstelsel. Een van de belangrijkste wijzigingen is dat de WOZ-waarde voor 25% meetelt voor het aantal punten. Het lijkt erop dat het vooral huurders betreft in de grote steden die van huurverlaging profiteren, omdat deze huren naar alle waarschijnlijkheid veel dichter op maximaal redelijk zitten. Hierdoor komen de nieuwe huurprijzen sneller boven het maximum uit. 

Hoe zit het met uw eigen woningpunten?  

Log dan in op het klantenportaal 'Mijn De Kernen'

Meer uitleg over WOZ-waarde en woningwaarderingsstelsel

 

Deel deze pagina