Inspraak concept Woonvisie Bommelerwaard 2016-2020

Publicatiedatum: 28-04-2016

De gemeenten Maasdriel en Zaltbommel hebben een woonvisie opgesteld. De woonvisie geeft aan op welke wijze wonen bijdraagt aan de aantrekkelijkheid en kwaliteit van de Bommelerwaard. Het is een richtinggevend kader voor het woonbeleid en de uitvoering daarvan in de Bommelerwaard. De Woonvisie wordt na de inspraakperiode vastgesteld door de gemeenteraad.

Periode inspraak

Van donderdag 21 april tot en met woensdag 4 mei 2016  ligt de ontwerpvisie tijdens de openingstijden voor iedereen ter inzage in het gemeentehuis aan de Kerkstraat 45 in Kerkdriel. U kunt de visie ook vinden op onze website www.maasdriel.nl / Bestuur & Organisatie / Overzicht / Regelgeving en bekendmakingen onder de rubriek ‘Volkshuisvesting en woningbouw’.

Reageren

Inspraakreacties stuurt u onder vermelding van ‘Woonvisie Bommelerwaard’ aan: Het college van Maasdriel, Postbus 10.000, 5330 GA Kerkdriel. Wij ontvangen bij voorkeur een schriftelijke inspraakreactie. Dit kan ook per e-mail. Als u uw inspraakreactie mondeling wilt indienen, kunt u hiervoor contact opnemen met de behandelend ambtenaar. 

Meer informatie

Bel (14 0418) of mail (infomaasdrielnl) de gemeente en vraag naar mevrouw Penders.

 

Deel deze pagina