Ja zeggen!

Publicatiedatum: 25-06-2010

Zo vlak voor de grote zomervakanties kijk ik in mijn agenda; er staan maar weinig witte ruimten in. Komt dat omdat ik nu echt zo druk ben, of omdat ik nergens ‘nee’ op kan zeggen? Nee, dat laatste is niet zo. Het komt omdat er zaken spelen op dit moment, die veel aandacht nodig hebben. Zaken waarop we al eerder ja hebben gezegd! Toen we nog niet De Kernen heetten. Deze zaken passen echter nog steeds goed in onze filosofie, namelijk leefbaarheid.

Kulturhus

Denk aan het Kulturhus in Ophemert. Het betekent een belangrijke voorziening in het circa 1600 inwoners-tellende dorp. Er zijn veel mensen die hier erg naar uitkijken, hoewel de media soms anders deed geloven. Het is een belangrijke voorziening die mogelijk is. Mét zorggeschikte appartementen, zo slaan we twee vliegen in één klap. Ik heb twee keer een ja geroepen! Ja voor de leefbaarheid in Ophemert, en ja voor de ouderen die in hun eigen dorp nog lang kunnen genieten van hun oude dag met zorg in de buurt. En de schoolkinderen kunnen dan eindelijk in een fatsoenlijke gymzaal gymen.


Ja, ook op langere termijn

Ik denk ook aan de langere termijn en aan het belang van een dorp of wijk in het geheel. Maar ik redeneer ook pragmatisch: de regio zal krimpen, daar is geen ontkomen aan. Niet dramatisch, maar het kan zorgelijk zijn en dat is realistisch. Dat betekent concreet dat dorpen die aantrekkelijk blijven door een hoog voorzieningenniveau, mensen blijven aantrekken; jong en oud. En blijft een dorp aantrekkelijk, dan blijft het aantrekkelijk er te huren en te wonen. Denk dus ook langere termijn. Met een Kulturhus blijft er leven in de brouwerij.

 

 

 

 

Deel deze pagina