Klantpanel van De Kernen geeft veel inzicht

Publicatiedatum: 21-01-2020

1.000 huurders van De Kernen geven via onafhankelijke klantpanelonderzoeken een aantal keer per jaar hun mening over zaken die hen aangaan. Hun mening is waardevol en geeft veel inzicht. Het aantal klantpanelleden groeit door. Ook de respons, die inmiddels tussen de 40 en 50 procent ligt. Door de mening van de huurder te kennen, kan De Kernen hier beter rekening mee houden.

Doel
De gegeven antwoorden kunnen aanleiding zijn de dienstverlening van De Kernen aan te passen of verbeteren. De corporatie krijgt ook regelmatig bevestigd dat de ingeslagen weg goed is. Of ze krijgt tips waar ze iets mee kan.

Klantprofielen
In 2019 is gestart met klantprofielen, zodat we ook inzicht krijgen in welke doelgroep welke mening heeft. Inmiddels is ons klantpanel representatief voor de totale groep huurders van De Kernen en zijn de uitkomsten betrouwbaar. Dit verschaft ons waardevolle informatie over onze huurders. We weten bijvoorbeeld dat 45% van de huurders in het klantpanel 65 jaar of ouder is. En ook dat onze huurders gemiddeld één auto bezitten. (76% van de klantpanelleden heeft één auto, 13% heeft meerdere auto’s en 11 % heeft geen auto).

Uitkomsten
De onderzoeken, die altijd anoniem zijn, worden soms herhaald. Zo kan De Kernen ontwikkelingen in de tijd zien en hierop actie ondernemen. De uitkomsten van de onderzoeken deelt De Kernen altijd met de klantpanelleden. Deze gaan over zaken als tuinonderhoud, leefbaarheid, geldzaken, contact en bereikbaarheid, verhuizen, digitale dienstverlening, zonnepanelen, onderhoud, duurzaamheid enzovoort.

Toekomst
De stem van de huurder is belangrijk voor De Kernen. Deze stem wordt formeel vertegenwoordigd door de Bewonersraad van De Kernen. Hoe meer klanten meedoen aan de klantpanelonderzoeken, hoe beter dat is voor de ontwikkeling van de dienstverlening van De Kernen aan haar huurders. De Kernen gaat klantpanelleden dan ook vanaf dit jaar vragen om vrijblijvend bij specifieke onderwerpen mee te denken en mee te praten.  

Meer weten over eerdere klantpanelonderzoeken? Lees verder...
 

 

 

 

 

Deel deze pagina