Lak aan afspraken? Optreden!

Publicatiedatum: 11-09-2012

Het imago van corporaties wordt door een aantal van mijn collegae en hun raden van commissarissen behoorlijk ondermijnd.

Niet de boze buitenwereld, maar mensen in onze eigen branche zorgen voor een slechte pers. Hoe kunnen we daar samen iets tegen doen? Ik erger me al langer aan bestuurders en commissarissen die lak hebben aan wat we met elkaar als branche afspreken. Persoonlijk aangesproken worden op het gedrag van mensen die beter niet bij een corporatie kunnen werken, is op z’n zachtst gezegd, ontzettend vervelend.

Sinds 2002 hebben we namelijk al een regeling over bezoldiging van corporatiebestuurders, waarin de fabelachtige salarissen die de laatste dagen de pers haalden, niet toegestaan zijn. Die regeling is enkele jaren later vervangen door een striktere salariscode.

10 jaar later

En nu 10 jaar later hebben zij het nog niet begrepen! Dus stel ik graag voor dat de politiek niet nog meer ‘codes’ en regels maakt. De regels zijn immers duidelijk. Laat het ministerie optreden tegen mensen die lak hebben aan afspraken. Als iemand te hard rijdt, krijgt hij ook gewoon een bekeuring.

Wil je in een maatschappelijke organisatie werken dan is het heel simpel: Gedraag je er naar en hou je aan de al lang geldende salariscodes.

Nieuwe code

Gelukkig zijn er ook veel zittende en nieuwe collegae, die zich wél realiseren dat het werken in een corporatie een verantwoordelijke baan is, waarbij je voordurend rekenschap geeft van de dingen die je doet. En dat zijn zaken die er echt toe doen en waardoor je maatschappelijk serieus een bijdrage levert. Laten we dat aantal mensen naar 100% brengen, laat dat de nieuwe code zijn!

Marinus Kempe

Deel deze pagina