Meerderheid inwoners land van Maas en Waal wil in Beneden-Leeuwen wonen

Publicatiedatum: 02-12-2010

Woonstichting De Kernen heeft klantgerichtheid hoog in het vaandel staan. In juli 2010 is daarom onder 2.452 woningzoekenden in de gemeente West Maas en Waal een onderzoek gehouden naar hun woonwensen. Zij stonden ingeschreven bij Woongaard/Woningnet voor een huurwoning. 55% van de respondenten gaf de voorkeur aan Beneden-Leeuwen als woonplaats en 14% koos voor het relatief kleinere Dreumel.

Andere highlights uit het onderzoek: 

De komende 15 jaar wordt in West Maas en Waal een bevolkingsafname verwacht van 4%.

De leeftijdsopbouw van de bevolking verandert; het aantal 65-plussers stijgt sterk, met 48%.
In 2008 is 15% 65-plusser en in 2020 is dat 22%. Het aantal inwoners van 30-45 jaar daalt juist sterk, met 31%. Het aantal huishoudens in West Maas en Waal groeit met 4%, terwijl het aantal inwoners daalt. Er komen dus kleinere huishoudens. Het aantal huishoudens van 30-45 jaar neemt sterk af met 47% en het aantal huishoudens van 65+ stijgt met 57%. 

De helft van de woningzoekenden is 55 plusser

Dit aandeel stijgt. 54% bestaat uit samenwonenden zonder kinderen, 29% uit alleenstaanden en 16% uit gezinnen met 1 of 2 kinderen. Het aandeel gezinnen is stabiel ten opzichte van voorgaande jaren.
35% van alle woningzoekenden heeft een laag inkomen. 65-plussers hebben relatief vaker een laag inkomen, jongere woningzoekenden hebben vaker een hoog inkomen.
28% van de woningzoekenden heeft een huurwoning, 52% heeft een koopwoning en 20% is in-/thuiswonend. 42% van de woningzoekenden is inwoner van Beneden Leeuwen. 

56% wil uitsluitend een woning huren

57% van de respondenten wil pas over meer dan drie jaar verhuizen, 17% wil binnen een jaar verhuizen en 27% binnen één tot drie jaar. 24% heeft een verhuiswens vanwege de leeftijd.
53% wenst een seniorenwoning en 38% een eengezinswoning. De vraag naar eengezinswoningen neemt af. Van zowel huurders als kopers wil meer dan de helft een seniorenwoning. 

 

 

 

 

Deel deze pagina