Nieuwe toewijzingsregels vanaf 1 januari 2016

Publicatiedatum: 11-12-2015

Vanaf 1 januari 2016 krijgen woningcorporaties te maken met het zogenaamde passend toewijzen. Dit heeft niet alleen gevolgen voor de corporaties, maar in de eerste plaats ook voor de woningzoekenden die op zoek zijn naar een (sociale) huurwoning. De 14 corporaties binnen Woongaard hebben afspraken met elkaar gemaakt om de gevolgen van de nieuwe wetgeving zo eerlijk mogelijk te verdelen over alle doelgroepen.

Wat is passend toewijzen?

De overheid wil met de regeling over passend toewijzen ervoor zorgen dat huishoudens met de laagste inkomens alleen nog maar woningen kunnen huren die passen bij het inkomen. Dit om betalingsproblemen te voorkomen. Daarom zijn corporaties vanaf 1 januari 2016 verplicht om woningzoekenden alleen woningen aan te bieden als de huurprijs niet boven de voor hen geldende grens ligt. De nieuwe inkomensgrenzen en de huurprijsgrenzen voor passend toewijzen sluiten aan bij de regels voor huurtoeslag. Woningzoekenden die in aanmerking kunnen komen voor huurtoeslag worden gezien als mensen met een laag inkomen.

Alleen voor nieuwe huurcontracten

Voor zittende huurders verandert er niets. Passend toewijzen geldt alleen voor nieuwe huurcontracten. Voor woningzoekenden met een laag inkomen betekent dit dat zij niet meer, zoals in het verleden, op alle sociale  huurwoningen kunnen reageren. De huurgrens is voor deze doelgroep naar beneden bijgesteld en is afhankelijk van de hoogte van het inkomen en de grootte van het huishouden.

Woongaard ondersteunt woningzoekenden

Voor woningzoekenden kan het lastig zijn om te bepalen voor welk woningaanbod zij in aanmerking komen. Woongaard probeert hen daarin zo goed mogelijk te ondersteunen. Wanneer een woningzoekende inlogt op www.woongaard.com krijgt hij of zij alleen het aanbod te zien dat bij het inkomen en huishouden past.

Op dit moment zijn de corporaties binnen Woongaard druk bezig met de voorbereidingen zodat de verhuringen na 1 januari passen binnen de nieuwe toewijzingsregels.

Meer weten? Klik hier >>

Wat betekent passend toewijzing voor u?

In het overzicht hieronder kunt u zien op welke woningen u kunt reageren op basis van uw inkomen, leeftijd en huishoudsamenstelling. Heeft u hier vragen over, of over een woning waarop u wilt reageren? Neem dan contact met ons op.

 

Deel deze pagina