Ook convenant Bommelerwaard ondertekend

Publicatiedatum: 24-01-2011

Op donderdag 20 januari tekenden de gemeenten, corporaties en huurdersverenigingen in het Land van Heusden en Altena een convenant, waarin zij toezeggen ook woningzoekenden met een middeninkomen tot 43.000 euro te blijven huisvesten. Door nieuwe regelgeving mogen woningcorporaties geen sociale huurwoningen meer toewijzen aan huurders met een middeninkomen. Op vrijdag 21 januari werd dit convenant ook in de Bommelerwaard ondertekend.

In het kantoor van Woonlinie in Zaltbommel werd een handtekening gezet door de gemeenten Zaltbommel en Maasdriel, woningcorporaties Woonstichting De Kernen, Woningstichting Maasdriel en Woonlinie en huurdersvereniging Bommelerwaard. Peter van den Heuvel, directeur Woonlinie: “Het ondertekenen geeft legitimatie en draagvlak voor een andere manier van woningen toewijzen.” De Nederlandse Woonbond, waar 1,5 miljoen Nederlandse huurders bij zijn aangesloten en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten steunen het convenant.

Huub de Groot, voorzitter van de huurdersvereniging Bommelerwaard reageert: “Ik ben blij dat deze actie gestart is en dat de drie corporaties in de Bommelerwaard het voorbeeld geven aan de rest van het land.” Wethouder Adrie Bragt van de gemeente Zaltbommel juicht de unanimiteit toe en vindt de inkomensgrenzen “onbegrijpelijk”. Wethouder Ton Verachtert van de gemeente Maasdriel stelt voor na een half jaar te bekijken hoe de regels in de Bommelerwaard zijn uitgepakt. 

Woonstichting De Kernen hanteert de regeling voor het gehele werkgebied (Bommelerwaard, Land van Maas en Waal en Tielerwaard).

Wilt uw gemeente, corporatie of huurdersvereniging het convenant als voorbeeld voor het eigen werkgebied ontvangen? Neem dan contact op met De Kernen.

 

Deel deze pagina