Politiek...niet zo mooi gekleurd

Publicatiedatum: 27-05-2010

De politiek, ik ontkom er helaas niet aan. Ik erger me nu groen en geel aan wat er in Den Haag en/of Brussel besproken wordt, en, erger, besloten dreigt te worden! Neem nu de inkomensgrens die de politiek wil aanpassen naar 33.000 euro…

De Minister van WWI wil namelijk de Europese beschikking van december 2009 over staatsteun voor woningcorporaties zo snel mogelijk in Nederland invoeren via een ministeriële regeling. Ik kan er kort over zijn; de gevolgen zijn niet gunstig. Niet voor onze huurders en niet voor de kernen waarin zij wonen....

Waarom? 

Wij ontwikkelen regelmatig op kleine schaal commercieel vastgoed ten behoeve van de leefbaarheid in wijken en kleine kernen, maar deze valt straks buiten de werkzaamheden waarvoor steun is toegestaan. En de middeninkomens die meer dan 33.000 euro verdienen, dreigen helemaal tussen wal en schip te vallen. De koopsector is voor deze groep vaak geen alternatief, omdat de marktprijzen ver boven hun leencapaciteit liggen. Kortom, ik maak me hier erg boos over, want er staat niets tegenover! We zetten ons juist in voor leefbaarheid in de kleine kernen, om deze vitaal te houden en lokale kleur te geven. En dat doen we niet alleen, maar samen met gemeenten en partijen zoals de zorg- en welzijnsinstellingen. Op lokaal niveau weten we zeer goed wat er nodig.  

Maar…

Corporaties moeten straks woningen tot 648 euro (huurtoeslaggrens) voor minimaal 90% toewijzen aan mensen met een inkomen tot 33.000 Euro. Als dit niet gebeurt dan worden sancties opgelegd, waardoor de financiering van sociale woningbouw in gevaar komt. Maar ook denk ik aan de bouwproductie die in gevaar komt door (her)financieringsproblematiek van activiteiten, waarvoor staatssteun niet is toegestaan en de dreiging van sancties. En denk ook eens aan de werkgelegenheid in de bouw die verder in de problemen komt… De gevolgen van deze beschikking en de regeling voor de volkshuisvesting zijn dus ingrijpend…

Gelukkig zijn er veel corporaties die samen in actie komen tegen het voorstel van het ministerie van WWI. Ik ondersteun deze actie voor de volle 100%! En doe er alles aan om het tij te keren door mijn invloed uit te oefenen in het belang van u als huurder …. Maakt u ook een ‘spandoek’? Laat u weten wat u hiervan vindt? Dan geef ik u een politiek ongekleurd antwoord. 

 

 

Deel deze pagina