Positieve toekomstplannen De Vaste Burcht gedeeld

Publicatiedatum: 07-04-2017

In een goed gevuld Trefpunt in De Vaste Burcht in Rossum zijn bewoners, medewerkers, familie en andere betrokkenen op de hoogte gebracht van de nieuwe plannen voor De Vaste Burcht, ’t Trefpunt en De Eigenwaard. Zorgverlener STMR en Woonstichting De Kernen hebben besloten te investeren in vernieuwing van ’t Trefpunt, uitbreiding van ‘Wonen met een Plus’ en beschermd wonen in De Eigenwaard. Er is noodzaak het totale concept van wonen en zorg te veranderen, mede als gevolg van wet- en regelgeving.

Door het wegvallen van de AWBZ-gelden kunnen gezamenlijke ruimten voor zorg-  welzijnsactiviteiten niet meer gezond geëxploiteerd worden. De Vaste Burcht in zijn huidige vorm met ‘t Trefpunt is niet meer toekomstbestendig. De kosten zijn hoger dan de opbrengsten. Om De Vaste Burcht en zijn directe omgeving aantrekkelijk te houden voor met name de oudere inwoners van Rossum, hebben de STMR en Woonstichting De Kernen gekeken naar waar kansen liggen. In deze kansen willen zij investeren om De Vaste Burcht weer net zo aantrekkelijk te maken als toen deze startte.

Persoonlijke betrokkenheid

De opluchting is groot onder zowel bewoners als medewerkers. Tot enkele weken geleden maakten diverse mensen zich zorgen over het voortbestaan van De Vaste Burcht. Nu zien mensen een positieve ontwikkeling, omdat het besluit is genomen te investeren in vernieuwing en verbetering. Het gaat om het versterken van het wonen,  het blijven bieden van passende zorg aan bewoners met een grote zorgvraag en het op een zakelijk verantwoorde manier aanbieden van aanvullende diensten en activiteiten. 

Meedenk Cafés

STMR en De Kernen houden rekening met de wensen van bewoners, medewerkers en andere belanghebbenden op het gebied van wonen, welzijn en zorg. Daarom worden er in april en mei Meedenk Cafés georganiseerd.  Hierin kunnen betrokkenen meedenken en ideeën, suggesties of vragen kwijt op het gebied van wonen, zorg en welzijn.  

Concrete planning

De urgentie is groot. De directeur-bestuurders van STMR en De Kernen, Ron Axt en Marinus Kempe, onderstrepen het belang van een doordachte nieuwe aanpak en maken zich hier persoonlijk hard voor. Zij garanderen dat in 2018 gestart wordt met de uitvoering van de plannen.
Deze zomer moeten er nieuwe concepten op de tekentafel liggen. In het najaar worden deze uitgewerkt en uiterlijk in december 2017 wordt hierover een  besluit genomen. 

 

Deel deze pagina