Risico’s nemen? Liever niet!

Publicatiedatum: 12-03-2012

Door alle berichten in de media de afgelopen tijd op het gebied van derivaten, kan ik me heel goed voorstellen dat u zich afvraagt: heeft De Kernen eigenlijk derivaten? Loopt ze risico’s? Ik kan u geruststellen.

De Kernen heeft om precies te zijn één derivaat van € 6 miljoen. Dit is in vergelijking met onze totale leningenportefeuille van € 106 miljoen, zeer beperkt. Ook hebben wij solide afspraken met de bank omtrent dit product. We zijn niet verplicht tot bijstorting van geld als de rente beneden een bepaald niveau daalt. Daarmee is het risico van dit product bij De Kernen nagenoeg afwezig.

Wij zijn daarentegen ondernemend en moeten uiteraard voor de diverse nieuwbouwprojecten geld aantrekken. Dat willen wij zo gunstig mogelijk doen. Wij zijn echter erg behoudend, of noem het ‘ouderwets’ als het gaat om risicovolle financieringen. Met slecht weer willen we ook overeind blijven, is onze gedachte. En heel belangrijk, we hebben grote maatschappelijke verantwoordelijkheid.

Ons werk doen zonder risico’s is onmogelijk. Maar de risico’s die we nemen moeten wel beheersbaar zijn. De afgelopen jaren hebben we steeds veel aandacht gegeven aan risico’s en de beheersing ervan. Ik wil denk ik, net als u, ook graag een goede nachtrust hebben. Daarom slaap ik, ondanks de nogal roerige tijden, toch goed. Bij De Kernen hebben we onze financiële zaken degelijk georganiseerd, dat geeft mij groot vertrouwen. Maar, mocht u toch over De Kernen wakker liggen, laat het me weten.

Marinus Kempe

Deel deze pagina