Samen kansen zien

Publicatiedatum: 10-10-2011

Afgelopen zaterdag 8 oktober stond er een artikel in De Gelderlander met een niet te missen titel: Investeren in dorpjes zonde. Dat brengt een stroom van reacties teweeg, in de online krant, op Twitter en via de mail en telefoon. De wereld kun je heel erg dichtbij brengen door al deze media. Ook in de kleine dorpjes…De Kernen staat open voor zinvolle discussies.

Leefbaarheid staat bij De Kernen hoog in het vaandel; dat staat echter niet automatisch gelijk aan blijven bouwen in de (kleine) kernen, hetgeen de titel suggereert in de Gelderlander. Dat wil wel zeggen dat we in gesprek blijven met iedereen die belang heeft bij een leefbaar dorp. We kijken vooral naar de mogelijkheden. Waarin onderscheidt het dorp zich? Waar kunnen we de krachten bundelen om (gezamenlijke!) voorzieningen betaalbaar te houden voor iedereen? Kunnen we leren van andere gebieden in Nederland of Europa, waar leegloop en krimp al jaren eerder zijn ingezet? Kijken naar wat wél kan is belangrijker dan focussen op wat niet (meer) kan, gegeven alle macro-economische, demografische en politieke ontwikkelingen. Hiermee hebben wij als kleine plattelandscorporatie met in maar liefst 35 kernen woningbezit – dagelijks te maken. Gaat u de uitdaging samen met ons aan?

Mogelijkheden te over!

Leefbaarheid is dus meer dan het investeren in stenen. Nu de bevolking minder groeit en in sommige kernen op termijn zelfs in omvang afneemt, wegen we af waar onze inspanningen op het gebied van leefbaarheid het meeste nodig zijn en opbrengen. Ook leveren lagere economische groei en bezuinigingen bij bijv. gemeenten nieuwe vraagstukken op; hoe houden we de leefbaarheid op termijn in stand? Het bijbouwen van woningen is daar niet meer het vanzelfsprekende antwoord op. 10 of 50 woningen extra houden de supermarkt niet open. Op langere termijn voorzien we dan ook op onderdelen een afnemende vraag naar woningen en dus moeten we voorsorteren op minder/andere voorzieningen. Ook is het goed eens te kijken door de bril van een ‘buitenstaander’. Ziet u alle mogelijkheden samen met andere dorpen of partijen? Kinderen zitten al bij elkaar op de middelbare school. Missschien ook eens kijken naar een gezamenlijke voetbal- of tennisvereniging? Op die manier kan het voorzieningenniveau wel op peil blijven. Denkt u ook buiten de eigen dorpsgrenzen.

Bewustwording

Ik lees gelukkig in de reacties op de Gelderlander online van onder andere Klaas en Thee dat zij zien wat er aan de hand is. Zij geven hun mening; “Laat de dorpen vooral dorpen blijven en de stad de stad met een hoog voorzieningenniveau” en “Laat gemeenten eens stoppen met het uitgeven van miljoenen aan nieuwe cultuurhuizen en daarmee de bewoners opzadelen met hoge kosten.” Zij zijn zich bewust van het feit dat er grenzen zijn aan de financiële haalbaarheid van voorzieningen. We leven in een land waar je binnen een straal van 5 tot 10 km nagenoeg alle voorzieningen bij de hand hebt. Hoef je in Frankrijk niet voor te komen….Om maar eens Europees te kijken. De mobiliteit is nog nooit minder geworden in Nederland, internetaankopen stijgen nog dagelijks. U hoeft uw deur niet eens meer uit voor veel zaken! Mensen, laten we wat minder kortzichtig zijn en leren van de ontwikkelingen én mogelijkheden om ons heen. De ‘ieder-dorp-voor-zich’ verlanglijstjes zijn echter niet realistisch meer. Gezamenlijke lijstjes wel!

Leefbaarheid

Natuurlijk kijken wij naar hoe we de sociaal zwakkeren en ouderen kunnen helpen. Dat doen we graag samen met alle belanghebbenden. Onze visie is immers dorpen in balans en onze missie: kwaliteit van leven en kwaliteit van wonen. Daar staan wij onverminderd voor. Zo hebben wij net 50.000 euro uit het leefbaarheidsfonds aan 14 leefbaarheidsinitiatieven uitgekeerd. We hadden er nog meer verwacht!

En hebben wij onlangs in Ammerzoden een woonzorgcomplex voor 14 mensen met een verstandelijke beperking opgeleverd. In Aalst staat dat ook te gebeuren. Ook is er in samenwerking met de gemeente West Maas en Waal t/m 14 oktober een voorbeeldhuis in Maasbommel aan de Hoflaan 21 voor het publiek opengesteld. Het thema is: ‘Thuis met het grootste gemak’. Het huis is ingericht met 47 handige hulpmiddelen, bedoeld om te laten zien hoe mensen tot hoge leeftijd in het eigen huis en dorp kunnen blijven wonen. Velen geven aan dat het onderwerp erg leeft – blijven wonen in het eigen dorp – maar het aantal bezoekers liep niet storm. Dan krab ik me wel even achter de oren……

Heeft u goede ideeën? Dan hoop ik oprecht dat u deze met ons deelt.

Marinus Kempe

 

Deel deze pagina