Samen met 43 andere organisaties in Rivierenland zet De Kernen zich in tegen laaggeletterdheid

Publicatiedatum: 01-12-2017

44 organisaties in Rivierenland werken de komende jaren opnieuw samen om laaggeletterdheid in de regio te bestrijden en voorkomen. Donderdag 30 november zetten zij hun handtekening onder het Taalakkoord Rivierenland 2018-2020. De Kernen is één van deze organisaties.

Om laaggeletterdheid aan te pakken en te zorgen dat iedereen digitaal vaardig is, is het belangrijk dat veel organisaties samenwerken zoals scholen, bedrijven, kinderopvangcentra en gezondheidsorganisaties. Ook ouders hebben een belangrijke rol. 

Doelen Taalakkoord

Laaggeletterdheid onder de aandacht brengen in de regio Rivierenland, laaggeletterdheid bespreekbaar maken, laaggeletterde inwoners verwijzen naar personen/organisaties die ze kunnen helpen, taalachterstand verminderen met taalactiviteiten voor kinderen en ouders/ opvoeders.

In de regio Rivierenland heeft één op de negen inwoners problemen met lezen en schrijven. Ze begrijpen bijvoorbeeld een brief van de school van hun kinderen niet, of een tekst van de gemeente. Laaggeletterden vinden moeilijker een baan en voelen zich vaak minder gezond. Daarom is het belangrijk om ze te helpen. 

Deelnemende organisaties

Arpe Business Matchmaker, Avri, Bart van Kraaij Groep, Bibliotheek Rivierenland, Bureau Taal, Bussinessclub Betuwe in Zaken, De Kernen, ELK Welzijn, GGD Gelderland- Zuid, Greenport Gelderland, Kinderzwerfboek, Koning Willem I college, Gemeente Buren, Gemeente Culemborg, Gemeente Geldermalsen, Gemeente Lingewaal, Gemeente Maasdriel, Gemeente Neder-Betuwe, Gemeente Neerijnen, Gemeente Tiel, Gemeente West Maas en Waal, Gemeente Zaltbommel, Stichting Kompas, Maatschappelijke participatie Bommelerwaard, Leren en Werken Rivierenland, Mozaïek Welzijnsdiensten, O.R.S. Lek en Linge, Rabobank West-Betuwe, Regionaal Archief Rivierenland, ROC Rivor, RSG Lingecollege, Sociom, Stichting ABC, Stichting Lezen en Schrijven, STMR, UWV Werkbedrijf Rivierenland, Welzijn Rivierstroom, Stichting Welzijn Bommelerwaard, Vluchtelingenwerk oost Nederland, Volksuniversiteit West Betuwe, Welzijn West-Betuwe,Werkcoöperatie West Maas en Waal, WerkzaakRivierenland, Ziekenhuis Rivierenland Tiel, Zorgbelang Gelderland.

 

Deel deze pagina