Samen werken aan woonkansen sociale doelgroep

Publicatiedatum: 17-12-2020

Prestatieafspraken tussen gemeente West Maas en Waal, Woonstichting De Kernen en Bewonersraad De Kernen toekomstgericht. De afgelopen jaren hebben Woonstichting De Kernen, Bewonersraad De Kernen en de gemeente West Maas en Waal ingezet op goede samenwerking vanuit de jaarlijks te maken prestatieafspraken. Woningzoekenden uit de sociale doelgroep moeten binnen redelijke tijd een woning kunnen vinden.

Samen werken aan aantal prioriteiten
Voor 2021 richten de drie partijen zich op een aantal prioriteiten in het belang van de volkshuisvesting in de gemeente. Dit zijn kernplannen per dorp, de kwaliteit van de woningen en de aantallen, duurzaamheid, schuldhulpverlening, woonkansen reguliere woningzoekenden en huisvesting van bijzondere doelgroepen. Naast de prioriteiten blijven de partijen nauw met elkaar samenwerken aan uiteenlopende onderwerpen. Veel eerder gemaakte afspraken lopen ook gewoon door. Wethouder Ans Mol: “Ik ben trots dat we samen met De Kernen en de Bewonersraad concrete afspraken hebben gemaakt. We slaan de handen ineen om de gezamenlijke opgave in de sociale huursector aan te pakken”.

Volwaardige gesprekspartner
Mariet van den Broeck van de Bewonersraad De Kernen: “Heel belangrijk voor de goede samenwerking is dat er in alle redelijkheid word gekeken naar haalbaarheid. We komen in het algemeen goed met elkaar overeen. Waar er andere meningen zijn, wegen we voors en tegens met elkaar af. Het waardevolste is dat de Bewonersraad als volwaardige gesprekspartner wordt gezien in dit overleg.”

Goede samenwerking
Marinus Kempe, directeur-bestuurder De Kernen: “De meerwaarde van de prestatieafspraken zit in het samen kijken naar de behoefte van de dorpen. Welke opgaven zien we? Welke woningen zijn nodig en voor wie? We kijken goed naar hoe we gezamenlijk de dorpen leefbaar kunnen houden op diverse gebieden. Dat belang hebben alle partijen.” 

 

De fotocollage is gemaakt door John van Gelder.

De namen vanaf boven met de klok mee:

  • Mariet van der Broeck van Bewonersraad De Kernen
  • Erik Peters, wethouder West Maas en Waal
  • Esther Verbruggen van Bewonersraad De Kernen
  • Ans Mol, wethouder West Maas en Waal
  • Marinus Kempe, directeur-bestuurder De Kernen

 

 

Deel deze pagina