Samenwerkende Woningcorporaties Rivierenland (SWR) willen sociaal blijven investeren.

Publicatiedatum: 01-10-2014

De afgelopen jaren heeft de SWR samen met partners (overheden, zorg- en welzijnspartners, politie, …) hard gewerkt aan het verbeteren en stimuleren van leefbaarheid, het aanpakken van onveiligheid, het organiseren van buurtparticipatie, het vitaal houden van dorpen en kernen én het belonen van goed huurderschap. Deze sociale investeringen hebben resultaat. De SWR ondersteunt daarom het manifest van een aantal collega corporaties dat pleit voor een sector die kan blijven investeren in wijken, buurten en dorpen (www.sociaalblijveninvesteren.nl). Steun dit manifest daarom ook! Wij hebben allemaal belang bij een vitaal en leefbaar Rivierenland.

Steun het manifest op www.sociaalblijveninvesteren.nl


Onze kerntaak
Volgens minister Blok hebben corporaties als kerntaak het huisvesten van mensen met een smalle(re) beurs. Investeren in leefbaarheid behoort niet tot die kerntaak vindt hij. Echter, een huurwoning staat in dorp, buurt of wijk. De kwaliteit van deze leefomgeving is minstens zo belangrijk als de kwaliteit van de woning. Corporaties, gemeenten en andere samenwerkingspartners voorzien een toename van problemen en criminaliteit in wijken, als zij niet meer investeren in de leefomgeving. Diverse onderzoeken tonen aan dat aandacht voor de ‘zachte’ kant (mensen) en de sociale infrastructuur, een voorwaarde is om succesvol aan de ‘harde’ kant (stenen) te kunnen werken! Bovendien sluit dit aan bij de visie van de overheid die een participatiemaatschappij wil creëren waarin iedereen elkaar helpt. Alleen met een goede sociale infrastructuur kan dat doel bereikt worden. Deze visie in de praktijk brengen, gaat niet als de overheid denkt dat wonen, leven en participeren stopt bij de voordeur. Dat zou buitengewoon kortzichtig en dom zijn. Corporaties komen al meer dan 100 jaar achter de voordeur van haar klanten en lopen in de buurten en wijken rond. Ze kennen Nederland van haver tot gort. Dat enorme potentieel onbenut laten, is het stelselmatig afbreken van de goede sociale infrastructuur. Wie pakt deze kerntaak op? 

Over de SWR

De SWR is een samenwerkingsverband van negen woningcorporaties in Rivierenland: De Kernen, Woonlinie, Woningstichting Maasdriel, SCW, SVT, De Goede Woning Neerrijnen, Standvast Wonen, SWB en KleurrijkWonen. Samen hebben zij circa 35.000 woningen in de regio. Rivierenland kenmerkt zich door stedelijk en landelijk gebied, met een diversiteit aan woonbehoeften en bijbehorende vraagstukken.

Heeft u vragen, neemt u dan s.v.p. contact op met Jaap van Dam, SWR-voorzitter en directeur-bestuurder van KleurrijkWonen. Hij is telefonisch bereikbaar via (0345) 59 61 00 of per mail: j.vandamkleurrijkwonennl. Meer informatie over de SWR vindt u op www.swrivierenland.nl.

 

Deel deze pagina