Slim aan de slag na de nieuwe woningwet

Publicatiedatum: 23-03-2015

Afgelopen week heeft de Eerste Kamer de 'nieuwe woningwet' goedgekeurd. Dit, na jaren van gedoe, de parlementaire enquête, concept wetteksten, novelles en degelijke. Maar het ei is gelegd!

Serieuze klus

Per 1 juli gaat de wet in werking. Er ligt een serieuze klus op ons bedrijf te wachten. Nieuwe regels en veel gestold wantrouwen moeten we in huis vertalen naar de werkorganisatie. Natuurlijk zijn we al een stuk onderweg, maar op het laatst komen er schijnbaar nog wat 'kleine lettertjes' bij, die grote gevolgen hebben. Soms goed bedoeld, maar slecht uitvoerbaar. We gaan ons best doen om er iets mooi van te maken, zal ik maar zeggen! 

Administratie kost geld...

Ik betreur het dat de administratieve lasten, en daarmee de kosten fors toenemen. En dat terwijl we nu juist de afgelopen jaren hard gewerkt hebben om zaken slimmer en efficiënter te regelen. We doen ons uiterste best ook dit administratieve gedoe zo slim mogelijk te lijf te gaan. 

Hekwerken of netwerken?

De wet brengt veel 'hekjes' met zich mee. Logisch zou je denken, die corporaties moeten weer terug in hun hok. Daar kun je echter ook anders naar kijken...In een maatschappij waar veel verandert, zoals de transities in de (jeugd)zorg, scheiden wonen en zorg en meer participatie van burgers, is netwerken veel logischer dan hekwerken. Immers, als we al die veranderingen goed willen invoeren, komt het aan op samenwerking en de inzet van ieders kennis en kwaliteiten. En dat betekent dat je over organisatiegrenzen en wellicht regeltjes heen moet kunnen denken en kunnen handelen!  

Wij willen heel graag dingen slim en innovatief aanpakken en ik hoop dat we dat samen kunnen doen met gemeenten, klanten, zorg- en welzijnsorganisaties, bedrijven enzovoort voor de (vaak kwetsbare onderkant van de) maatschappij. Zonder al te veel opgeheven vingertjes uit Den Haag.

Marinus Kempe
Directeur-bestuurder

Deel deze pagina